A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schepping Aantekening


 

 

De eerste elf hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis, zijn al vele heftige debatten gevoerd. Wanneer de Bijbel over de schepping  spreekt, gebeurt dit altijd ‘op een verhoogde toon”.Het is altijd een lofprijzing op Israëls God. Al het eerste vers van Genesis 1 is een uitbundig loflied: “In beginsel schiep God de hemel en de aarde” !Dat is geweldig! Zo heeft een mens vaste grond onder zijn voeten.

 Joseph Haydn Die Schopfung

 

Zo heeft ook Joseph Haydn het gezien in zijn beroemd geworden oratorium “Die Schöpfung”.Inderdaad:God staat aan het beginen Hij komt aan het eindeZijn woord is van het zijndeOorsprong en doel en zin.(Gez, 1:4

 Wie dat niet gelooft moet zijn heil maar zoeken in de evolutietheorie, in het natuurwetenschappelijk denken. Maar Hij blijft wel toeschouwer en buitenstaander. Hij zingt niet mee in het loflied van de zeven dagen.Men kan zeggen dat het scheppingsgeloof een laat geboren kind is van het historisch geloof. Dat heeft Israël gekend sinds de Exodus en dat is weer actueel geworden in de tijd van de Ballingschap.

 Zeven dagen

Het is opvallend dat in Genesis het scheppingsgebeuren wordt voorgesteld in het schema van zes dagen. Die lopen uit op de zevende dag, waarop God rustte van al het werk dat Hij gemaakt had. Op die rustdag (sabbat) loopt het hele verhaal uit. Dit wordt nog onderstreept door het feit dat die sabbat de zevende dag is. In de denkwereld van die dagen is 7 een heilig getal. Op grond van Gen. 1 moet het gezien worden als een machtig teken van Gods werk in deze wereld. Deze zevende dag is ook de enige dag die een eigen naam kreeg. Opvallend is ook dat de zes scheppingsdagen als voltooide dagen gezien worden.(Het was avond geweest en het was morgen geweest). Dit wordt niet van de zevende dag geziegd.

 Sabbat: God geen slavendrijver

 

 Het werk van de onderhouding van het geschapene heeft immers geen einde. In het geheel van de Heilige Schrift loopt er een lijn van de scheppingsweek van Genesis 1 naar die andere scheppingsweek, die van Matteüs. Daar is aan het einde van de driemaal veertien geslachten de tweede Adam gekomen.

 Matteus

 

Driemaal veertien is zes maal zeven. Die tweede Adam is Jezus Christus, de mens naar Gods bedoelen. Matteüs trekt altijd graag een lijn naar het Oude Testament.Door  onze westerse instelling zijn we geneigd Bijbelse teksten verstandelijk te benaderen. Het gaat echter niet om wat rationeel verantwoord is, maar om de vormgeving van de lofzang. Wij  zijn gewend om te gaan met cijfers en statistieken. In de eerste hoofdstukken van Genesis komen we verhalen tegen die ons vreemd voorkomen. Verhalen waarvan wij zeggen: dat kan niet zo gebeurd zijn. Dat komt omdat wij die taal verleerd zijn. Wij zeggen soms: de horizon van de mens in het Oude Testament was beperkt. Het is juist andersom. Onze horizon is beperkt, hoewel wij beschikken over i-Phone, i-pad en i pod. De taal van de eerste hoofdstukken van Genesis is dikwijls symbolische taal. Ik hoop daarop terug te komen in het item Schepping / Gesciedenis.Het is mij gebleken dat veel jongeren nog al wat  vragen hebben over allerlei zaken, die met de verhalen rond de  schepping samenhangen: Het zijn vooral jongeren die een werkstuk moeten maken. Ik heb op mijn site het item Schepping gesplitst in 10 onderwerpen. Het gevolg is dat sommige items soms ook vanuit een andere gezichtshoek beschreven zijn. Jullie kunnen ze op de site bij Bijbelse plaatsen vinden. Soms geef ik op andere plaatsen  extra informatie en foto’s.

  • Schepping Allerlei
  • Schepping Ark,
  • Schepping Big  Bang
  • Schepping  Evolutie,
  • Schepping Geschiedenis,
  • Schepping Heelal,
  • Schepping Mythologie,
  • Schepping Regenboog
  • Schepping Sprekende Slang en
  • Schepping Zondvloed.  
Deze items zijn weliswaar geen Bijbelse plaatsen, maar wel realia die veel met die plaatsen te maken hebben. Het is mij niet gelukt ze allemaal te plaatsen i.v.m. comupterstoornis