A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Syrie -Aram.


  

  

Syrië

 Zie ook bij Antiochie (het Syrische) dat nu een stad is in Turkije. Het heet het Syrische Antiochie maar het ligt in Turkije.

Egyptenaren, Assyriers, Hettieten, Perzen,Grieken en Romeinen hebben de geschiedenis van Syrie geschreven.

Syrie is een onuitputtelijke bron voor culturele en religieuze inspiratie. In Ras Sjamra is de antieke stad Ugarit opgegraven (zie daar)

Syrie vandaag 

 Syrië komt meer en meer in de greep van de Arabische lente. Demonstraties breken op vele plaatsen uit. Onder de harde leiding van de Baath-partij kent Syrië al decennia lang een dictatuur. Zal het Westen inderdaad ‘ de roep van het volk’ moeten steunen? Maar wat komt er voor in de plaats? Wat er voor in de plaats komt zal eerder christenónvriendelijk dan christenvriendelijk zijn. Christenen voelen zich bedreigd. Ze moeten kiezen tussen twee kwaden. De seculiere Baath-partij garandeert min of meer  een gelijke behandeling van de verschillende religieuze groepen. Vooral de minderheden profiteren hiervan zoals de alevieten, de christenen en de Druzen. Het alternatief is vervolging en onderdrukking. De verhoudingen dtussen de islam en het Westen staan min of meer op scherp. Verslechtering van de positie van de christenen ligt meer voor de hand dan verbetering, Het alternatief is een soennitische  wraaklustige groepering, die de christenen niet zal dulden.

Daar is de vindplaats van het derde schrijfsysteem naast het Egyptische hieroglyphenschrift en het Mesopotamische spijkerschrift.

Palmyra komt op deze site ter sprake  bij Arabie omdat Syrie en Jordanie vroeger bij Arabia Petraea behoorden (het rotsachtige Arabie) dat in het Nieuwe Testament Arabie genoemd wordt.

 

 

De moderne stad Damascus.

Het moderne Damascus telt veel moskeeen.

Woestijnstad Palmyra  was een oase met heetwaterbronnen Een halteplaats voor de karavanen uit het oosten

Tertrapylon  is heel bekend  beeldmerk van de woestijnstad Palmyra. Veel toerisme. 

Apamea is na Palmyra de tweede belangrijkste ruine stad van Syrie. Ook een stad met een Romeins-Arabische mengculuur

Op zes km van Damascus bevindt zich de Ananiuskapel Op deze plek is Jezus Paulus verschenen als de opgestane Heer toen Paulus op weg was naar Damascus om "mensen van de Weg" te arresteren. "Saul, Saul waarom  vervolg je Mij? " Hij vroeg:'Wie bent u, Heer ?Het antwoord was: Ik ben Jezus die jij  vervolgt (Hand. 9 :4)

Simeonklooster. Hier zat Simeon op een pilaar.

Eerst ging hij in het klooster, toen in een hut en daarna in een grot wonen. Steeds meer mensen kwamen hem opzoeken om raad. Zo veel zelfs dat hij geen tijd meer had om te mediteren. Daarom trok hij zich terug op een pilaar met een klein plaform. Zelfs daar kwamen zelfs keizers hem om advies vragen. Na 36 jaar op de pilaar gezeten te hebben, stierf hij. Op die plek is een kerk gebouwd.

Beltempel. Hier werd Baal vereerd

  Er is in Damascus ook een Pauluskerk

 

 

"Sinds vele eeuwen is nu Damascus de hoofdstad van het land Syrië. De plaats die ook zo'n belangrijke rol speelt in de bijbel.  Paulus namelijk  was op weg naar Damascus toen  er in zijn leven zo'n radicale verandering kwam! 

 

Oude Testament: Aram

Ook in  Oude Testament is vaak sprake van Syrië. Na de scheuring van het rijk van koning David en Salomo hebben de omwonende volken, die aan David en Salomo onderworpen waren zich van Israël losgemaakt. 

Zo ontstond reeds in de tijd van Salomo onder leiding van Rezon het rijk van Damascus.

Na de scheuring van het rijk verenigde hij de verschillende rijkjes, die ten Noorden van Kanaän lagen en vormde het Syrische rijk. 

Naaman 

Denk maar eens aan de bekende  Naäman, de generaal van de koning van Aram. 

 Naäman was melaats.  Hij had gehoord over de profeet Elisa uit Israël. Elisa moest daarom komen en hem bestrijken en toverspreuken over hem uitspreken. Velen leefden toen in de ban van de magie. 

Naäman moest zich gaan wassen in de Jordaan.  En de Jordaan lag in Israël en was maar een kleine onbetekenend riviertje, maar Naäman moest leren dat niet magische spreuken, maar alleen een blindelings vertrouwen op de God van Israël hem kon helpen.

Ja dat zat hem niet lekker, want Israël en Syrië waren toen aartsvijanden.

De koningen van Damascus en de koningen van het tienstammenrijk in Samaria lagen altijd overhoop met elkaar.

De grootste attractie van het antiekse Syrië is de oasenstad

Palmyra.

 Deze stad komt ter sprake onder de naam van het land Arabië. Een groot gebied van Syrië en geheel Jordanië heette in de tijd van Paulus Arabia Petraea, rostachtig Arabie..  Daarom heb ik deze regio als een apart land ter sprake gebracht onder de naam Arabië   Damascus wordt onder Syrië apart genoemd.

Lange arm van Syrië  

Syrie vormt een  belangrijke macht in het Midden-Oosten. De invloed van Syrië in het buurland Libanon is nog steeds groot.

Er bevinden zich nog steeds Syrische troepen in de Libanon, hoewel in het jaar  2000 de Israëlische troepen ineens uit Zuid-Libanon  zijn vertrokken. Direct daarna kwam ook de roep om het vertrek van de Syrische troepen.

Het aantal Syrische militairen werd daarna wel teruggebracht tot de helft, maar Libanon bleef gegijzeld door de lange arm van Damascus.

Het lijkt erop dat er nu een einde zal komen aan de  dertig-jarige aanwezigheid van het Syrische leger in het buurland Libanon. 

Ooit waren de Syrische troepen welkom in het door burgeroorlogen verscheurde Libanon.

In 1976 waren het vooral de christenen die door de Syriërs gered werden van een totale nederlaag tegenover moslimgroeperingen en de Palestijnen.
Maar sinds de moord op de oud premier van de Libanon Hariri is de situatie totaal gewijzigd.


De premier van Syrië heeft toch wat bereikt wat nog niet eerder is gelukt.  Vrijwel alle oppositiepartijen hebben zich in de Libanon verenigd en wel in hun verzet tegen alles wat de macht van Syrië vertegenwoordigt.