A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stem uit de wolk


 

Tabor is in de traditie van de kerk de berg der verherijking.Dat is niet terecht. Zie Berg/Verheerlijking, waar meer foto's te zien zijn 


Berg Tabor, lag dicht bij Nazaret

Stem uit de wolk Er klonk een stem uit de wolk, die zei:”Dit is mijn geliefde Zoon mijn uitv erkorene, luister naar hem (Luc. 9:45 En zij zwegen en vertelden niemand wat ze gezien hadden Wolk

Dit is een van mijn laatste items (21 juni 2013 

 

 

Bestand Berg / Verheerlijking is veel uitvoeriger en geeft weer andere informatie

 

In de begrippentaal van de Bijbel speelt de wolk een belangrijke rol.God begeleidde het volk Israël door de woestijn in een wolk.  Die wolk was een verhulling van Gods heerlijkheid en heiligheid.

Vanuit het natuurwetenschappelijke denken  zeggen we bijvoorbeeld dat  een wolk een hoeveelheid waterdamp is, een regen wolk, een onweerswolk.Zo zitten we nog vast aan  het rationalisme en empirisme van het Verlichtingsdenken.Waar is wat je kunt bewijzen en ervaren.

 Teken van Gods zichtbaarheid 

Van de hemelvaart van Jezus schrijft Lucas  "Een een wolk nam hem weg" . De uitdrukking 'wolk' is in de bijbel een verhuld spreken over de heerlijkheid van God. In Ex.  16 lezen we hoe de heerlijkheid des Heren het volk Israël verscheen in een wolk.  Bij de inwijding van de tabernakel lezen we:"De wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid van God vervulde de tabernakel"

Sinds de hemelvaart van Jezus leven we ‘onder de wolk’ en lijden we onder de verborgenheid van God. We belijden van Christus, dat Hij zal terugkomen op de wolken des hemels. Dit moet je niet weerkundig opvatten.  Het betekent dat straks het leven onder de wolk voorbij is en de grote onthulling is gekomen als de verhulling voorbij is.  Straks zal voor iedereen duidelijk worden dat Christus  Heer is.

Gods eigenstem 

Stel je voor:Gods eigen woorden over Jezus! Is dit geen hallucinatie? Nee een hallucinatie is altijd strikt individueel. Het is altijd meer één persoon die stemmen hoort. Het komt nooit voor dat meerdere mensen tegelijk dezelfde woorden horen.Op de berg der verheerlijking horen de drie intiemste leerlingen alle drie Gods stem.

 Zwijggebod 

Ze mochten er ook niet over praten blijkt uit de andere evangeliën.De mensen zouden er totaal verkeerde conclusies ut trekken. Hun Meester zou de glorierijke koning van Israël zijn. Maar Jezus moest eerst nog sterven aan het kruis. :Die stem was  de stem van God de hemelse Vader,die zijn eigen zoon vlak voor het bittere kruislijden wilde bemoedigen en de leerlingen wilden opdragen naar Jezus te luisteren.

Tegenspraak 

De discipelen wilden veel voor Jezus doen, maar ze wilden niet luisteren toen Jezus dtelkens weer vertelde over zijn komend lijden. Nog een week geleden had Petrus Jezus tegengesproken. Lijden??Dat zal u nooit overkomen. Wij zullen daar wel een stokje voor steken. Jezus zegt vlak voor zijn lijden: Dit is mijn geliefde Zoon, naar Hem moet je luisteren. Hij is niet de messias die jullie voor ogen hebben.Een politieke messias. Mijn zoon zal de messias zijn van Jesaja 53: de lijdende Knecht van de HEER,

 Eerst luisteren 

Nu moest er op Gods gezag eerst geluisterd worden, voordat zij met hun eigen verhalen de straat op zouden gaan.  Ze moesten  eerst Luisteren naar Jezus! Niet hun ervaringen zijn belangrijk, maar de woorden van Jezus. Het zou een sensationeel verhaal kunnen worden inderdaad: ‘moeten jullie eens horen! Wat we nu toch beleefd hebben met Jezus!’ Die woorden van Jezus hebben ongelooflijk diepe indruk gemaakt op Petrus. In zijn tweede brief heeft hij er uitvoerig over geschreven.(II Petr. 1:18)

  Om nooit te vergeten  

Petrus schrijft:”Jullie moeten niet denken dat wij fabeltjes of  mythen gevolgd zijn. Wij  vertellen jullie geen verhaaltjes. Wij zijn oog-en oorgetuigen geweest op de berg  der verheerlijking. Die hemelse glans van Jezus was een anticipatie van de komende heerlijkheid van Jezus.Ik vermoed at Petrus veel spijt gehad heeft over zijn plan drie tegen te laten aanrukk. Petrus zilde Jezus bij zich houden en zijn hemelvaart verhinderen De metamorfsevan Jezus  kan alleen verklaard worden vanuit de komende schitterende toekomst  van Jezus bij de Vader.

Geen citaat 

Petrus haalt geen woord aan uit de evangeliën. Het is geen citaat van een evangelist. Hij put uit zijn eigen herinnering.Je kunt er op aan.Wat ik jullie vertel is betrouwbaar.Ik heb het persoonlijk meegemaakt.

  Geen rechtstreekse stem meer? 

Waarom geen rechtstreekse stem van God meer? God schakelt mensen in als Hij spreekt.Dat is de strategie van God.Mensen mogen het intermediair van Gods stem zijn. God spreekt ook via internet en websites.In Jezus heeft Hij het hoogste en laatste woord. Daarom wordt Jezus ook het Woord van God genoemd.