A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stadspoort / buiten


 

Stadspoort  buiten

zie ook Stadspoort binnen. Daar gaat het vooral over de oudsten en de wijzen die in de stadspoort zaten en over de functie van de stadspoort als openbare samenkomst van de stadsbesuurders

Zie  ook Belegerde stad.-  daar belegering van Lachis ter sprake

Onze voeten staan in uwe poorten, o Jeruzalem

 Opmerking vooraf:Versterkte stadspoorten hebben de verwoesting van Jeruzalem niet kunnen voorkomen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Jeruzalems Verwoesting. Het is een verhaal dat ik jaren geleden eens geschreven heb voor ons kerkblad met behulp van gegevens van Flavius Josefus.

 

Stads poort in Jeruzalem 

Ook wel genoemd de poort van de profeet David (door de Joden).

Sionspoort in de 19e eeuw!!!

Gouden poort in Jeruzalem 

 

Deze poort gaf vroeger toegang tot het tempelplein.Van oorsprong is de gouden poort een Byzantijns bouwwerk uit de vijfde eeuw.Toen de moslims de stad veroverden werd de poort dichtgemetseld.

Deze poorten zijn nog geen versterkte poorten zoals in het Oude Testament

 Wist u dat de stadspoort in Israël het belangrijkste centrum van het leven in de stad was ?

 Ik vind het heel opmerkelijk dat de Israëlieten geen markt kenden zoals de Grieken. Elke Griekse stad bezat een agora (in het Latijn:forum).

Maar Israël kende geen marktplein. In het Hebreeuws bestaat er zelfs geen woord voor ‘plein’. Het handeldrijven, het uitwisselen van gedachten, het rechtspreken, het bedelen enzovoort, het speelde zich allemaal af in de poort.

 Ook de Farizeeën  zullen daar vaak zijn gekomen om zich te laten zien.

Maar u zult misschien zeggen: dat kan toch niet? Daarvoor was  er toch helemaal geen ruimte in de poort?

Die ruimte was er zeker wel, maar we moeten ons zo’n poort niet voorstellen als de poorten van Jeruzalem zoals die Soleiman de Prachtlievende liet bouwen in Jeruzalem eeuwen geleden.  

 

Hier ziet u een duidelijke tekening van een doorsnee poort in Israel. Het binnenplein tussen de muren was vrij groot. Voetgangers hoefden geen omweg te maken maar liepen door het kleine poortje linksonder en stonden dan direct op het binnenplein. In deze ruimte werd handel gedreven en recht gesproken.

De poorten in het Midden Oosten waren meestal versterkte poorten. Van buitenaf kon je er heel moelijk binnengaan.De steden van Juda en Samaria waren  erop berekend om de vijande buiten de deur, buiten de poort te houden.

Assyrië als specialist

Assyrië was gespecialiseerd in belegeringsoorlogvoering. Die vond plaats in vele steden door het hele Nabije Oosten, inclusief Israël en Juda.

Op Assyrische afbeeldingen worden regelmatig steden belegerd met behulp  van een scala aan tactieken.

Volgens Assyrische verslagen bouwde men belegeringswallen.

Lachis

De wal uit 701 v.Chr. in Lachis werd blootgelegd.

Lachis was een strategisch gelegen vestingstad in Juda. Zie Lachis. Stormwallen op wielen werden de wal opgeduwd om met een soort grote speer tegen het bovenste deel van de meestal leemstenen borstwering te beuken.

Soms zijn er twee stormrammen naast elkaar afgebeeld. Ondertussen zien we andere soldaten de fundering van de verdedigingsmuren ondergraven met een soort koevoeten.

 Stoottroepen proberen via lange stormladders over de muren te klimmen.

Al deze technieken werden ingezet onder dekking van de boogschutters met hun krachtige samengestelde bogen en de slingeraars die de vijand met stenen bekogelden.

Versterkte poort

Een poort zoals die beschreven wordt in het Oude Testament was altijd een versterkte poort.

 De poort werd normaal in de muur gebouwd, maar de Israëlieten hebben gecompliceerde  grondplannen uitgewerkt die de vijanden dwongen de poort via een omwegte benaderen.

 Zodoende kregen de boogschutters een langere tijd de vijand te bestoken.

 De vijand moest  namelijk links uit wijken en kon daardoor  minder goed beschikken over hun schilden als afweer (die zij links moesten dragen als ze gedwongen werden naar links te gaan)

Als je naar links moet uitwijken, keer je automatisch je linkerarm van de muur af. Dan waren de aanvallers juist aan hun rechterzijde kwetsbaar.   

STADSPOORT IN MEGIDDO

STADSPOORT RODOS