A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scharlaken koord


 

 

Het  scharlaken koord komt voor in het Bijbelverhaal van Rachab de  prostituee van Jericho. Zij liet met dit koord twee Israëlieten h ontsnappen uit de stad Jericho. Jozua had twee spionnen erop uit gestuurd om de situatie in Jericho te verkennen.

 

 

In een dergelijk huisje woonde waarschijnlijk Rachab.Dit is een huisje op de muren van Damaskus Uit haar venster hing een scharlaken koord

Efeze; als je je voet in dezae richting zxet, zul je een meisje ontmoeten dat je hart kan bekoren

Vlak achter de biligtheek bevond zich ;De vier jaargetijden', een lustoord dat het gehele jaar geopend was

Rachab moet ergens op deze muur gewoond hebben, maar wat de archeologen hier opgegraven hebben isduizenden jaren ouder. Met de koolstofdatering is de ouderdom vast gesteld op bijna 10.000 jaar.

Dit is de Akrokorintosberg in Korinte. De top is afgeplat en daarop was de tempel van Afrodite gebouwd, De straat op de voorgrond is de Lechaionstraat.Op de top bevonden zich de honderden huisjes van de kaalgeschoren hoertjes.Hier heeft Paulus zonder twijfel vaak gelopen

Enkele zuilen van de Afroditetempel staan nog overeind.Zoals overal in Griekenland vormde religie,de geldwereld en seksualiteit een hechte eenheid via de tempels. De tempel was ook het centrum van de bankwereld.

Al gauw kwam de koning  te weten dat twee spionnen  van de Israëlieten gesignaleerd waren en daarom gaf hij bevel hen te arresteren. Ze doken onder in een herberg. Daar had waarschijnlijk een hoer haar werkterrein op de stadsmuur. Als herkenningsteken voor vreemdelingen hing dit koord waarschijnlijk uit het venster van haar woning op de stadsmuur. 

Prostitutie in het Nieuwe Testament

 In de tijd van het Nieuwe Testament  verbleven dergelijke vrouwen vaak aan de hoven der koningen, bijvoorbeeld in het  paleis van Herodes bij Jericho. Bijbelwetenschappers nemen aan dat in Jericho’s paleis het hoofd van Johanes de Doper werd binnengebracht en Herodias danste endat daar ook vele publieke vrouwen gehuisvest waren. In Efeze kun je nog steeds op een marmeren steen een tekst uitgebeiteld zien die ons aan de prostitutie herinnert. Je ziet een afbeelding van een voet, een meisjeshoofd en een hart: als je je voet in deze richting zet, kun je een meisje vinden dat je hart zal bekoren. In Efeze kun je nog de resten van een ‘vreugdenhuis’ zien met de naam ’De vier jaargetijden’ omdat het het hele jaar geopend was. Het lag dichtbij de bibliotheek van de stad. 

Hiërodulen op de Akrokorintos

 In Griekenland waren het meestal hiërodulen, meisjes in dienst van  de godin Afrodite die beschikbaar waren. Op de berg Akrokorintos in Korinte bevonden zich honderden van dergelijke meisjes.Ze waren gehuisvest in kleine rode huisjes. Zij hadden geen scharlaken koord nodig. De vreemdelingen herkenden haar onmiddellijk omdat zij kaalgeschoren waren. Paulus wil dat de vrouwen in Korinte een sluier blijven dragen(niet “met onbedekt hoofd” naar de kerk zullen komen), om niet aangezien te worden voor vrouwen van lichte zeden.  

Hoedje op in de kerk

 Iedere vrouw, die blootshoofds bidt doet háár hoofd schande aan."  (1 Kor.  11:4)

Dit is natuurlijk  géén gebod voor alle tijden. Het is een cultuurgebonden  voorschrift.

In het antieke  Griekenland  droegen  met name de prostituees geen  hoofddeksel.

In  die tijd betekende dat: zonder sluier. Ze waren  ook nog kaal geschoren om herkenbaar te zijn voor de scheepslui op de kaden van  de grote havenstad. .

Je gaf aanstoot als je zonder sluier in de kerk kwam.

Paulus wil niet dat de vrouwen in de kerk aanstoot geven.  Vers 8 is natuurlijk ironisch bedoeld:

"Indien een vrouw  het hoofd niet dekt, moet zij zich ook het haar maar laten afknippen."

Een vrouw moet iets op het hoofd hebben. Ze wil toch geen prostituee zijn?

Het Scharlaken Koord in onze tijd 

“Het Scharlaken Koord” is een instantie die zich bezighoudt met hulpverlening aan prostituees. De organisatie werd opgericht in maart 1985 door de Amsterdammer Johan Frinsel, als onderdeel van de stichting ‘Tot Heil des volks’.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt Rachab de Kanaänitische hoer in de rij der geloofshelden opgenomen, omdat zij de verkenners   in haar woning  verborg (Hebr.11:31) en Jezus prijst de ‘zondares’ zalig omdat zij de voeten van Jezus zalfde met kostbare mirre en met haar haren afdroogde (Luc.7:47). Jezus zei tot haar:”Uw zonden zijn u vergeven. Wien weinig vergeven is, heeft weinig lief.’        .