A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sumerie bron beschaving


 

 Sumerie bron beschaving

 

 De Sumeries kwamen uit het land tussen de Eufraat en de Tigris.  Ze bouwden deze tempeltoren in Ur. Ze noemden zichzelf geen Sumeriers, maar URUKI. Een van de heiligste steden was de stad URUK. Abraham behoorde tot de Uruki.

Sumeriers  op weg.  Een van de kinderen vervoert een blaasbalg op een ezel. Afbeelding in Egypte gevonden daterend uit de tijd van Abraham

Afbeelding van een Sumerier.

  Sumerische sculptuur. Oorspronkelijk gebruikten de Sumeriers beeldschrift of hierogliefen. Iedere afbeelding had haar eigen betekenis. Er was een relatie tussen Egypte en Sumerie.

 

De bekendste Sumerische koning is koning Hammurabi Hij is bekend geworden door zijn wetboek,  de codex Hammurabi

Zij warende bouwers van de ziggurats, de tempeltorens in Mesopotamie

Sumerië is de naam voor het zuidelijk deel van Mesopotamië.

Daar monden de Eufraat en de Tigris uit in de Perzische Golf.

Samen met de noordelijke streek Akkad maakt het deel uit van het Tweestromenland.

Sumerië is het eerste land  met alle kenmerken van een ‘beschaving’.

De Sumerische beschaving bestond uit een verzameling stadstaten.

Elke stadstaat had een eigen vorst en een eigen tempel.

Vanaf het midden van het vierde millennium werd de leider van de machtigste stadstaat als de koning van de regio beschouwd.

De Sumeriërs waren de eersten die aan wetgeving deden en aan het vormen van stadstaten.

Zij vonden het wiel uit en de pottenbakkersschijf.

Ze hielden zich ook voor het eerst bezig met de kunst van het meten. Uit dit volk kwam het  voorgeslacht van Abraham.

Uit dit volk begon God een nieuw begin met de mensheid.

Indrukwekkend hè om hier afbeeldingen van mensen te zien, die leefden in de tijd van Abraham. De bekendste en laatste Sumerische konig was Hammurabi naar wie de codex Hammurabi is genoemd. Zie bij Hammurabi