A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stad David/Oud Jeruzalem


Stad van David

(Of Oud-Jeruzalem)

 

De ‘stad van David’ is vanuit de archeologie de inzet geworden van een groot politiek conflict tussen Israël en de Palestijnen.

 

 

Het dorp Silwan telt 40.000 Palestijnen. Hieronder   worden opgravening gedaan naar het oude Jeruzalem, de stad van David

Indrukwekkende ruine van de stad van David. Het is mogelijk dat hier het paleis van David maar er zijn geen incripties gevonden die dat bewijzen  Wel zegels uirt de tijd van David

 

Opgravingen Davidstad 

 

 

 

De stad Davids  lag waar vroeger de zogenoemde Jebusburcht  lag  Dat was een zeer sterke  vesting op de heuvel Ofel, ten zuiden van de huidige tempelberg   

 

 

 

 

 

 

Wat is namelijk het geval? Israëlische opgravingen  van het oude Jeruzalem vinden plaats onder het Palestijnse dorp Silvan. Dit dorp ligt een paar honderd meter ten zuiden van de omstreden Tempelberg. Daar bevinden zich de oudste delen van Jeruzalem, ‘ de stad van David’. Deze laatste term is voor de Palestijnen politiek belast en accepteren ze dus niet. Zij spreken liever van ‘oud-Jeruzalem’ terwijl de Palestijnen zelf  spreken van Silwan. Ook veel Israëli’s geven toe dat de ‘stad van David’ geen exclusief joods bezit is. Ook archeologen erkennen meestal dat de ene archeologische laag in principe niet belangrijker is dan de andere laag.

Toch trekken Joodse archeologen andere conclusies.Zij houden vol dat de stad van David Joods bezit is. Andere archeologen beweren dat professionele archeologiebeoefening geen politieke voorkeuren mag hebben. Zij hebben zich georganiseerd in Emek Shaveh.

 

Twee belangrijkste lagen

 

Doron Spielman, woordvoerder van de Israëlische organisanisatie Elad  zegt dat de meeste teams die in de afgelopen 150 jaar opgravingen verricht hebben in de ‘Stad van David’ gewezen hebben op de twee belangrijkste archeologische lagen: de eerste is de Kanaänitische laag en de tweede laag is uit de tijd van de Eerste Tempel, dus de tempel van Salomo. (U weet: met de Tweede Tempel wordt meestal de tempel van Herodes bedoeld). De bovengenoemde tijd van de Judese koningen loopt van 961 voor Chr tot 586 voor Christus. Dit laatste jaar is het jaar waarin de tempel verwoest werd door Nebukadnezar. Uit deze periode heeft men heel wat opgegraven. Heel bekend is natuurlijk de Siloahtunnel die koning Hizkia liet graven om de watervoorziening bij een eventueel beleg door de  koning van Assyrië veilig te stellen. Ik vermoed dat die tunnel miden in het park der koningen komt te liggen.

 

Park van de koningen

 

Israël wil dit allemaal laten zien op een nieuw nationaal park dat men ‘Het park der koningen” wil noemen. Uitgerekend op deze plaats heeft men allerlei zegels gevonden, die in gebruik waren tijdens de tijd van de Eerste Tempel. Het park grenst aan het eerder genoemde Palestijnse Silwan.

 Nog mee vondsten

Archeologen hebben in de ruïnes van een eeuwenoude stad ten zuiden Jeruzalem een keramieke scherf gevonden met daarop de oudste Hebreeuwse inscriptie ooit ontdekt. De scherf dateert van 3000 jaar geleden en suggereert het bestaan van een machtig Israëlitisch koninkrijk ten tijde van de bijbelse Koning David.

 

De ruïnes bevinden zich op een lokatie vlakbij de veronderstelde plek waar David de reus Goliath doodde met een steen uit zijn werpslinger. Archeoloog Yossi Garfinkel van de Hebreeuwse Universiteit denkt dat de scherf een belangrijke blik kan werpen op de cultuur en de taal van het Heilige Land ten tijde van de bijbel. Andere wetenschappers zijn echter terughoudender aangaande deze interpretatie van de Hebreeuwse tekst.

Recent werd er in de oude Stad van David al een watertunnel ontdekt die teruggaat tot de tijd van de Eerste Tempel. Mogelijk was deze tunnel al in gebruik toen David Jeruzalem veroverde. De 3000 jaar oude tunnel werd ontdekt onder een immens stenen bouwwerk, dat in de 10e eeuw voor Christus is gebouwd, en dat eerder geidentifeerd is als het paleis van Koning David.XanderBron: Jerusalem Post