A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sora (Simson)


  

Sora ( Simson)

In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach ( Rechters 13)

Dit is de Sorekvallei  waardoor een weg liep van het oosten naar het westen, naar de Sjefelavlakte waar de Filistijnen woonden.Op de middelste heuvel aan de overkant van de vallei lag Sora, waar Simson vandaan kwam. Op de heuvel wat meer naar rechts lag Estaol.

In deze  vallei woonde ook Delila, het laatste vriendinnetje van Simson. Zij was het die Simson zijn lokken afsneed

.Deze foto is genomen vanuit Bet Semes dat aan deze kant van het Sorek dal lag. In dit dal hoonde Goliat de God van Israël!

Dit is een typische kop van een Filistijn. Sterke veren werden met een hoofdband rond het hoofd gebonden.

 

Timna

 

Enkele kilomers naar het westen lag in dit dal Timna, waar  Simson trouwde met een Filistijns meisje

.Er is ook nog een ander Timna, 20 km ten noorden van Eilat waar veel toeristen de zogenoemde kopermijnen van Salomo bezoeken

Simson begon Israël te verlossen uit de macht der Filistijnen.

 

In z'n eentje

Het bijzondere in het optreden van Simson was dat hij  in tegenstelling tot de andere ‘rechters’ die een heel leger aanvoerden, deze strijd  om Israël te verlossen helemaal in zijn eentje heeft gevoerd.

Mogen we hem misschien zien als een type van de Christus die ook zijn strijd geheel alleen heeft gestreden?

De geschiedenis van Israël is in ieder geval de vóór-geschiedenis van Jezus.

(zie ook bij Filistijnen). Het zwaard van Goliat is uiteindelijk bij Achimelech, priester te Nob, terecht gekomen.

Daar heef Achimelech het aan de vluchtende David gegeven (zie bij Nob)

De vijf steden van de Filistijnen in de Shefelavlakte

Simson in de tempel van Dagon  in Gaza. De Filistijnen hadden hem de ogen uitgestoken en hij moest vervolgens meelmalen (Rechters 16:21).Hij werd uit de gevangenis gehaald en moest in de tempel gaan staan tussen de pilaren van de tempel van Dagon.

Deze god werd afgebeeld met het hoofd van een man en het lichaam van een vis.

Toch schijnt de naam van de god Dagon al voor te komen bij de Sumeriërs

Allerlei producten   waar het op kracht aankomt, dragen de naam Simson. Er is een bekend merk motorfiets met die naam

Nazireeër

De geboorte van Simson  wordt van te voren aangekondigd.

Dat gebeurt in de Schrift slechts van vijf kinderen, namelijk van Izaak, van Simson, de zoon van de Sunamietische (2 Kon. 4),Johannes de doper en van Jezus.

Simson zou vanaf zijn geboorte een Nazireeër van God zijn en zijn haar mocht niet worden geschoren.

Zijn lange lokken waren er een teken van dat hij een heel bijzondere taak van God had gekregen.Als hij  jaren later in de ban komt van Delila, verklapt hij het geheim van zijn bijzondere roeping.

Hij laat zijn lokken afscheren en onmiddellijk verdwijnt zijn bijzondere kracht.

Zijn kracht zat niet in het haar, maar in het vasthouden aan Gods beloften en zijn bijzondere roeping het volk  te verlossen uit de greep van de Filistijnen.

De Filistijnen waren herkenbaar aan de bos veren op hun hoofd die door een brede band waren  vastgebonden

De Filistijnen

Van de nazireërs werd verwacht dat zij bijzondere dingen zouden doen.

Simson zou een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen.

Was die macht nu echt zo groot?

Ja zeker die macht was heel groot. De Filistijnen voelden zich een “Herrenvolk”, superieur  boven alle andere volken.

Ze waren uitstekende scheepsbouwers en zeelui die er geen probleem in zagen om 1000 km over zee te varen zonder land te zien. Hun schepen leken enigszins op de drakenschepen van de latere Noormannen.

De boeg van hun schepen was versierd met een grote zwanenkop. Op hun verre tochten namen zij “honingbier’ mee, een soort gecondenseerd gerstenat dat heel lang goed bleef en alleen met water moest worden aangelengd.

Vermoedelijk heeft zelfs Abraham een Filistijns biertje gedronken, toen hij met de Filistijne koning Abimelech een verbond sloot in Berseba (Gen.21: 32)Abraham heeft ook enige tijd in Gerar gewoond waar hij gast was van Abimelech.

Het is zelfs mogelijk dat hij in zijn paleis ook Sara een Filistijns biertje heeft  aangeboden. (Gen. 20:2) De Filistijnen bezaten bovendien het monopolie op de bereiding van ijzer.

Daarom hadden ze een enorm militair overwicht. De kans leek groot dat ze het volkje Israel met hun ijzeren strijdwagens heel gemakkelijk  Israel van de kaart konden vegen.

En hoe zou Israël dan zijn hoge roeping kunnen vervullen? De Filistijnen waren lang en slank en staken meer dan een hoofd boven de Egyptenaren uit zoals we kunnen zien op de in steen gebeitelde afbeeldingen in Medinet Haboe in Egypte. Tijdens hun militaire acties droegen ze hun goden zoals Baal en Dagon mee.Het was voor de Filistijnen dan ook een verpletterende nederlaag toen het beeld van hun god Dagon werd verbrijzeld!

De strijd tegen de Filistijnen was vooral een geestelijke strijd.

De Filistijnse cultuur was een verwekkingscultuur. Ze aanbaden de goden van de vruchtbaarheid.. Nog niet zozeer om de seks, als wel om de de vruchtbaarheid van mens en dier en bodem.

Filistijnendom

Israël heeft vele jaren een felle strijd moeten voeren tegen de Filistijnen.

Vanuit militair oogpunt bekeken waren de Filstijnen een groot gevaar voor  de Israëlieten. Ze bezaten als enig volk ijzeren strijdwagens en zij hadden een ijzeren organisatie.

De strijd tegen de Filistijnen was vooral een geestelijke strijd.

Wat was het filistijnse van het filistijnendom? Dat was hun onbesnedenheid. Ze wilden zich geen beperkingen laten opleggen.

Ze willen geen besnijdenis van  hart en oren en ogen en hersens.

De Filistijnese cultuur was een verwekkingscultuur. Het was hen altijd te doen om de vruchtbaarheid van mens en dier en bodem.

Voortbrengen om het leven was hun ideaal.Steeds méér kinderen, steeds méér vee, steeds meer land willen hebben.

Daar ging het om. Ze dachten dat de mens in zijn  nageslacht voortleeft..

Het is opmerkelijk dat in de bijbel slechts drie geboorten vermeld worden; die van Samuel, van Johannes de Doper en die van Jezus. In de bijbel is geboorte niet zo   belangrijk, maar de  wedergeboorte.Dat is de stijl van het rijk van God; niet door kracht, niet door geweld, noch door  de wil van een man, de wil van het vlees, maar door Mijn Geest zegt de HEER

In het filistijnse   leven van vandaag gaat het nu om verhoging van de productie en de verhoging van de welvaart.

Hoe word ik een mens met succes?  Om succesvol te kunnen zijn moet je het zelf maken. Het succesdenken heeft heel ons bestaan doortrokken.

De bijbel spoort de mensen niet aan om succes te hebben, maar om vruchtbaar te zijn, vruchten van geloof, hoop en liefde voort te brengen.

Succes is altijd egocentrisch, maar vruchtdragen ia altijd op anderen gericht. Succes is iets anders dan zegen.Vruchtdragen voor Gods koninkrijk is nooit een prestatie van jezelf.Jezus heeft gezegd: Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.