A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sion


  

Sion

God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft. Hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kind'ren dragen (Ps 87:4 o. b. )

De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men u o God betalen geloften dag bij dag (Ps 65:1 o. b. )

Hoe vaak hebben wij in onze jeugd deze psalmen in de oude berijming gezongen!  Ps 87 : 4 gaf  onze dominee vaak op als er een baby gedoopt werd! Hebben wij ons wel gerealiseerd wat de naam Sion betekent? Waar lag Sion ? Wat is Sion eigenlijk ? Wat wordt bedoeld als we in de psalmen lezen van Sion ?

Sionsheuvel

  

Het paleis van de hogepriester stond op de Sionsheuvel. Als je in de oude stad Jeruzalem staat en je naar het zuidwesten kijkt, zie je daar een heuvel die de omgeving domineert en die de naam Sionsheuvel draagt. Deze naam is bekend uit de Bijbel en de meest voor de hand liggende verklaring is dat op deze Sionsheuvel de oudste resten van Jeruzalem liggen. Hier zou dus ook de stad van David moeten liggen. De opgravingen hebben ons echter geleerd dat dit niet het geval is. Niet de monumentale Sionsberg, maar de veel lagere, ernaast gelegen Ofel blijkt de stad Davids te hebben gedragen. Oorspronkelijk zal dus de poëtische naam van Jeruzalem, Sion, met de Ofel verbonden zijn geweest. Waarom nu deze heuvel en niet de strategisch betere huidige Sionsheuvel? Dat is vanwege de watervoorziening!Aan de zijkant van de Ofel vinden we een - ook nu nog- werkende bron, die beroemd is geworden door de Hizkiatunnel. Het is de zogenoemde Gihonbron. Zie daar. Het alleroudste Jeruzalem op de Ofel was maar heel klein voordat het de hoofdstad werd van de verenigde rijken van Juda en Israël. De oorspronkelijke plaats van de stad Davids werd vergeten en werd later gezocht op de veel hogere westelijke heuvel die de naam Sion krijgt. Nog veel later gaat de naam Sion over op heel Jeruzalem als een poëtische naam. Sion wordt dan de woonplaats van God. We moeten de Sionsheuvel niet verwarren met de veel noordelijker gelegen berg Moria, waar Salomo de tempel bouwde. Het centrum van Jeruzalem lag daarom in de tijd van Jezus een behoorlijk eind ten zuidwesten van het tempelcomplex. Jezus kwam vaak in het tempelcomplex, maar tijdens zijn verhoor werd hij naar de Sionsheuvel gebracht in de paleizen van de hogepriester en van Herodes, waar Hij voor Pontius Pilatus verscheen. Pilatus woonde daar  tijdelijk, want zijn residentie bevond zich in Caesarea aan Zee. Tijdens het Pascha kwam hij echter naar Jeruzalem.

lims.

 

Hier is de top van de berg Moria waarom heen de moslims een heiligdom gebouwd hebben. Dit is het interieur van de Rotskoepel.

Sion is óók niet dezelfde plaats als Silo. Silo was de stad waar de tabernakel werd opgezet na de verovering van Kanaän.

Tabernakel

 

Ruines van de plaats Silo. Daar werd de tent  vervangen door een meer definitief gebouw 

Silo werd het godsdienstig centrum van Israël na de intocht in Kanaän.  Daar werd de tent vervangen door een meer definitief gebouw.  Hanna en Elkana de ouders van Samuël reisden naar Silo om God te vereren. 

In Silo bevond zich het heiligdom waar Hofni en Pinehas, de twee zonen van Eli priester waren (1 Sam. 1 : 3). Nee, Sion is niet dezelfde plek als Silo

Sion is symboolwoord voor de woonplaats van God onder zijn volk.

 In die zin kunnen we nog steeds met het volk Israël zingen De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag!

 

De tabernakel was teken van Gods inwoning onder het volk Israël.

Hij heette de 'tent der samenkomst'. Hier vond de ontmoeting plaats tussen God en zijn volk. Ook in de woestijn.

Het was geen tempel, geen vaste woonplaats, want het bleef een tent die je kon meenemen, een bevestiging van de belofte : 'Ik ga met u mee overal waar jullie heengaan.'

Het Cenakel

Graf Ben Goerion, de man van het Zionisme

   

Op de berg Sion bevonden zich, het paleis van de Hogepriester Kajafas, waar Petrus Jezus verloochende en  het zogenaamde Cenakel, waar Jezus het Heilige Avondmaal heeft ingesteld (bij 4)

Als je vandaag Jeruzalem bezoekt, moet je je wel realiseren dat al deze plaatsen buiten de huidige zuidelijke stadsmuur liggen, die sultan Soleiman heeft laten bouwen.

In de bovenstad lagen de paleizen, zoals het paleis van Kajafas en Herodes. 

 Daar woonden  ook de welgestelden, die over de stad heen konden keken.(Kalvarie  op het kaartje links boven is een andere naam voor Golgota)

 

Cenakel

Hier zou Jezus het Avondmaal hebben ingesteld ?

 Een belangrijk christelijk monument op de Sionsheuvel is de Cenakel, waar -  naar men beweert -  Jezus het Laatste Avondmaal heeft gehouden. 

De eetzaal ligt op de tweede verdieping  van het grote bouwvallige complex dat ook het graf van David bevat.

We weten niets zeker. 

 Zeker is dat Jezus in deze omgeving het pesachmaal heeft gehouden en dat Hij zingende via het Kedrondal naar de Olijfberg is gegaan, het grote lijden tegemoet "Nadat ze de lofzang hadden gezongen (het Hallel  van  Ps 114-118), vertrokken ze naar de Olijfberg (Matt.  26 : 30). 

Het is mogelijk dat met "zingen" niet onze vorm van zingen bedoeld wordt, maar het zingend reciteren van deze lof-en dankpsalmen.. Jezus daalde dus eerst af naar de benedenstad.  Zie kaartje

 

Zionisme

Sion wordt ook met een Z geschreven. Maar dan heeft het een heel andere inhoud. 

 Bijvoorbeeld in het woord Zionisme. Daarbij moeten we denken aan het hartstochtelijke verlangen van orthodoxe Joden naar een zuiver Joodse staat.

 De Joden lezen dan : Buiten de Zionpoort ligt de berg Zion, die jarenlang het symbool is geweest van ons Joodse streven  naar een thuisland . Daaraan ontleend het zionisme zijn naam.

Aan dit zionisme is vooral de naam van David Ben Gurion verbonden.

Deze maand (april 2005) hebben enkele onverlaten ook dit graf geschonden!

Dit is het graf van Ben Gurion en zijn vrouw Paula in  Sede de Boker

Hij heeft een leidende rol gespeeld in het wereldzionisme.  In 1948 werd David Ben Gurion (1886-1973) eerste minister-president.  Hij werd genoemd "De Leeuw van Juda". 

 Deze foto heb ik genomen vanuit het huis  waar Ben Gurion woonde. 

 We moesten een heel eind de woestijn intrekken om de kibboets  Sde Boker te vinden waar hij geleefd heeft.

Door het water uit het meer van Galilea is de kibboets een vruchtbare plek geworden, midden in de woestijn. Hieronder zitten we dan uit te rusten.