A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sukkot


Sukkot 

(zie ook Loofhut/Jezus en Loofhut/Joods)

 

 

 

Sukkot is het Hebreeuwse meervoud van sukka(soeka)=tent, Jakob maakte daar  immers hutten voor zijn vee.

 

De Joden duiden er ook het Loofhuttenfeest mee aan. Een soeka is een symbool van de beschermende, altijd meetrekkende trouw van God in de woestijn van het leven. 

Dit is nu een soeka, Hij was bedekt met palmbladeren en je moest door het bladerdak altijd de sterren kunnen zien. Het was een symbool van de beschermende, altijd meetrekkende trouw van God

De loelav moest altijd gekeurd worden. Wat ee loelav is kunt u hieronder vinden

De loelav bevatte altijd vier ingredienten, met een symbolische betekenis, bv. palmtakken en  wilgetakken

Het Loofhuttenfeest eindigde altijd met de Simchat Tora, het vreugdevol ronddragen van de Tora

Esau ging die dag wer zijns weegs naar Seïr. Maar Jakob brak op naar Sukkot en hij bouwde zich daar een huis en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats Sukkot (Gen 33:17) 

Voor christenen wordt deze trouw aangeduid met de woorden van Jezus na zijn verrijzenis :” Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld (Mat. 28:20).De Joden vieren vrolijk dat de Eeuwige – geprezen zij zijn naam -  zijn tabernakel heeft opgericht te midden van onze schuilhutjes. De apostel Johannes schrijft hierover: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld (Joh. 1:14). De instelling van het Loofhuttenfeest vindt u in Luc. 23 : 34-43. Het was een gezellig en blij feest. Na het Paasfeest en het Pinksterfeest het derde grote feest van Israël. Het duurde  zeven dagen. Het volk Israël vierde in de soeka, de redding uit Egypte toen ze op doorreis naar het beloofde land in tenten woonden.

 

 

Loofhutman

 

Bij een soeka, een loofhut, hoort een loelav, een soort stok met 4 dimensies een  palmtak, mirretakken, wilgetakken  en een citrusvrucht. Laat ik het hierbij maar laten. Ik ga weer terug naar de plááts Sukkot.

 

Waar lag Sukkot?

 

Waar lag  Sukkot? Het lag in het Overjordaanse. Het behoorde tot het stamgebied van Gad.(Joz.33:27) Vroeger was hier het koninkrijk van Sihon. Hier vlakbij stroomde de Jabbok, een belangrijke zijrivier van de Jordaan.

 

 

 

 

Jabbok, zijrivier van de Jordaan die stroomt naar het oosten

 

 

 Hoogstwaarschijnlijk is het de ruïneheuvel Tell Deïr ‘Alla, waar een Nederlands team  van de Leidse  universiteit al jaren lang opgravingen verricht. Sukkot lag dus in de Jordaanvallei ten oosten van de rivier de Jordaan. De plek lag op de route van Sichem naar Paddan Aram. Als Jakob terugkeert uit Paddan Aram naar Kanaän zal hij bij Sukkot de Jordaan zijn overgestoken. Vandaag behoort dit gebied tot Jordanië.

 

Jordaanvallei

 

De rivieroever van de Jordaan is dichtbegroeid  en daarnaast ligt een vlakte die tientallen meters hoger is. Het is de zogeheten Ghor. De regio ligt onder de zeespiegel. Daardoor is het in de zomer ontzettend heet. Landbouw zonder irrigatie is niet mogelijk. Er waren soms zulke hete zomers, dat de bewoners allemaal wegtrokken de bergen van Ammon in als zij daar familie hadden wonen. In de negende eeuw v. Chr. was er tientallen jaren zo’n periode. Het berggebied was zo’n 1000 meter hoger gelegen, maar gemakkelijk te bereiken via de zijrivieren van de Jordaan Het is het spiegelbeeld van de westelijke oever van de Jordaan. Toen Jezus als 12 jarige jongen met zijn ouders naar Jeruzalem liep  via het Overjordaanse en later ook met zijn discipelen  die zelfde tocht ondernam vanuit Galilea, moest hij ook vanaf Jericho zo’n 1000 meter klimmen. Inderdaad: rondom Jeruzalem zijn bergen, maar je hebt dat  pas goed in de gaten als je vanuit Jericho de heilige stad nadert. Als je in de Jordaanvallei woonde,moest je heel vaak klimmen en had je het vaak benauwd door de verstikkende warmte in de zomer.

 

Seïr

 

 Seïr, de regio waar Esau heentrok, was ook een vreselijk hete regio. Die streek lag in een uitloper van de Jordaanvallei ten zuiden van de  Dode Zee.