A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spanje Paulus wilde graag naar Spanje


  

Spanje

Het uiterste zuiden van het uiterste westen. Dat is de rots van Gibraltar. Hier was de grens van het Romeinse rijk.

 

Het einde van de toenmalige beschaving

Aan de overkant van de straat van Gibraltar lag een heel andere wereld. Daar lag Afrika

Paulus heeft de brief aan de gemeente te Rome in Korinte geschreven.

 Hij schrijft daarin onder andere: Jullie moesten eens weten hoe vaak ik me heb voorgenomen om naar jullie toe te komen

Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.(Rom 1:13).In het 15e hoofdstuk komt hij hier nog eens op terug en hij schrijft daar nog bij dat hij van plan is om  hen te bezoeken als hij vanuit Jeruzalem op doorreis is naar Spanje (Rom, 15:28).

In bovengenoemde tekst lezen we dat Paulus in ieder geval tot aan de grens van Illyrië het evangelie van Christus heeft verspreid. Was hij toen al op weg naar Rome? 

 Zo  ja, wat zou hem dan ervan weerhouden hebben om verder te reizen ? We kunnen dit wel vermoeden.

Paulus heeft zijn reis naar Rome en Spanje  via Illyrië niet voortgezet. Hij is teruggekeerd naar Griekenland.

 

Waarom teruggekeerd?

Waarom??Waarschijnlijk kwam hij onderweg joden en jodenchristenen tegen die als vluchtelingen  uit Rome verdreven waren.

 Het was namelijk precies in die tijd dat keizer Claudius  de joden had bevolen Rome te verlaten.

Dat was in het jaar 49.

Die verdrijving wordt in Hand. 18: 2 vermeld  en had ook de joodse christenen Aquila en Priscilla getroffen.

De reden van deze verdrijving  was volgens buitenbijbelse bronnen, dat de keizer zich zorgen maakte over een hevige ruzie tussen de Joden over een zekere “Chrestos”!!

Het is mogelijk dat Paulus  nog op latere leeftijd in Spanje geweest is.

Dat moet dan geweest zijn na zijn eerste gevangenschap, toen hij huisarrest kreeg.

Brief Clemens 

 

 In de  brief van Clemens, nog geschreven vóór het einde van de eerste eeuw wordt met betrekking tot deze reis van Paulus verklaard:”dat hij de edele roem, die het loon voor zijn geloof was, had verworven, doordat hij aan de gehele wereld de gerechtigheid leerde en de uiterste grens van het westen had bereikt.” Met deze  uitdrukking zal aan Spanje gedacht moeten worden.

De uiterste grens was de golf van Gibraltar in Spanje.

Daar was de grens van  het Romeinse rijk en begon de onbekende en oneindige oceaan.

Paulus kan daar geweest zijn ná zijn tweejarig huisarrrest in Rome (Hand.28:30).

Ik vermoed dat hij toen enige tijd gelogeerd heeft bij Prisca en Auila, waar hij vaker logeerde en werkte  als tentenmaker! en ook bij een zekere Pudens, die net als zijn vader senator was in Rome en behoorde tot de patriciërs

Notitie

In de Pudentianakerk in Rome staan de woorden in rots gebeiteld, dat de apostelen gastvrijheid genoten hebben bij Pudens en zijn beide ongehuwde dochters Pudentiana en Praxedes (hospitio sanctorium apostolorum).

Het is mogelijk dat hij daarna  naar Spanje is vertrokken.

Pudens zal Timotheus gekend hebben en daarom laat Pudens Paulus   aan Timotheus ook schrijven”Je moet de hartelijke groeten hebben van Pudens (2 Tim. 4: 21) Zie verder bij Rome toen.