A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stem van God


Stem van God

 

zie ook Stem uit de wolk

1 sept.2014

God heeft Abraham geroepen. Hoe? Dat weet ik niet. Sommige mensen zeggen:”Ik heb nog nooit de stem van God gehoord”. Ze willen Gods stem heel direct horen. UJit de eerste hand. Niet afhankelijk zijn van anderen. 

God maakt altijd gebruik van mensen. God heeft heel duidelijk gesproken via profeten en apostelen. Uiteindelijk heeft Hij gesproken door de Zoon

 

Het Woord van God

 

Christus is het Woord van God. Hij maakt ook gebruik van de moderne media. Het zou wel fijn zijn als je regelrecht en rechtstreeks Gods stem kon horen. Maar net zo min als je God niet kunt zien, kun je Hem ook niet rechtsreeks horen met je oren als zintuig. Onze zintuigen zijn daarop niet berekend.

Als dit wel het geval was, zou je tegelijk het bewijs hebben dat God bestaat. Je zou dan kunnen zeggen: Ik heb Hem zelf gehoord en gezien.  Je gelooft in Hem via mensen, via anderen.

God heeft gesproken. Hij spreekt nog  altijd via een intermediair. Je kunt niet bewijzen dat God bestaat. Hij bewijst zichzelf.

 

Hebreeën , 1 :1

 

Heel frappant vind ik wat we lezen in Hebr. 1:1 Heel vaak en zeer gevarieerd heeft God gesproken door de profeten. De een na de ander  was een voertuig van Gods stem.  Uiteindelijk heeft Hij gesproken door de Zoon. Voor veel mensen is God doofstom. Hij kan niet spreken en Hij kan niet luisteren.

Spreken en scheppen

 

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we herhaaldelijk de woorden:’en God zei’. Er is een heel nauw verband tussen de schepping en het spreken van God. Hij sprak en het was er.De stem van God is creatief. Die stem roept iets op wat er eerste niet was. Die stem is niet alleen maar een medium voor communicatie. Die stem werkt iets uit.

  

Horen en gehoorzaam zijn

 

God had gesproken tot Mozes op de Soinaï. Israël moest nu horen en gehoorzaam zijn. Hoor, Israël, Jahweh uw God is een  enig God.Dat was de geloofsbelijdenis van Israël !In het Het Hebreeuws:   Sjemang Jisraeel, Jahwèh eeloheenoe Jaweh  achad.

 

Als Jezus mensen erop uit stuurt om het evangelie te verkondigen zegt Hij:"Wie naar  u luistert, lustert naar Mij en wie naar Mij lujstert luistert naar Hem die Mij gezonden heeft (Luc 10)