A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sichem lag tussen Ebal en Gerizim


  

Sichem

 

 

Sichem lag tussen de bergen Ebal en Gerizim

 

Het bijbelse Sichem heet nu Nablus. Er wonen Palestijnen. Sichem is de eerste plaats in Kanaän waar Abram aankomt uit Haran. Abram arriveert  bij de eik van More.

Het woord 'More' betekent waarzegger. Dit was een heilige plaats van de Kanaänieten. Zij raadpleegden er waarschijnlijk een orakel (Gen 12:6,7a)

 

De stad Sichem lag vroeger tussen de bergen Ebal en Gerizim in, vlakbij Samaria  Hier kwam ook Jezus langs. De Samaritanen hadden vroeger ook een eigen tempel op de berg Gerizim.(Joh,4:20)

 

 

 

Jakobs bron te Sichem. Daar had Jezus een diepgaand gesprek  met een Samaritaanse vrouw (Joh. 4). Als de leerlingen van Jezus van het boodschappen doen terugkomen bij de bron verbazen zij zich er over dat Hij met een vrouw in gesprek was (Joh. 4:27). Praten met een vrouw is nog vreemder dan praten met een Samaritaan! Dat deed men niet in Israël! Jezus geeft levend water. Daarmee bedoelt Hij de Heilige Geest. Hij lest de dorst naar God (Joh. 4:13)

Jezus sprak met iedereen, ook met Farizeeën en tollenaren.

Hij zei ook "Laat de kinderen tot mij komen, houd ze niet tegen" (beelden uit een film over Jezus). Jezus zocht altijd weer het gezelschap van mensen die niet meetelden: vrouwen, kinderen, tollenaren en melaatsen.

 

Bij de Jacobsbron  Grot en bron

Nogmaals de bron omstreeks 12 uur, het uur waarop Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak (Joh. 4).

Nog steeds komen Samaritanen samen op de berg Gerizim.
Hier om het Pascha te vieren.

Zij houden zich aan de Thora.

Scheuring rijk Salomo


In Sichem is de dochter van Jakob verkracht door de zoon van de koning en als wraak hiervoor hebben de zonen  van Jakob vreselijk  huisgehouden in die stad. De zonen van Jacob zijn dragers van de belofte. Zij zijn het volk van God van die tijd. Zij moesten een voorbeeld geven , maar zij blijken wrede schavuiten te zijn. Jakob verwijt hen terecht dat zij zich 'stinkende' gemaakt hebben in Kanaän.

Als Salomo gestorven is wordt Rehabeam te Jeruzalem tot koning gekroond door de mannen van Juda (1 Kon. 11:43). De andere stammen van Israël willen niet zonder meer Rehabeam als koning erkennen, maar eerst met hem onderhandelen.

De oudsten van de stammen komen dan samen in Sichem. Het is voor Rehabeam al een vernedering dat hij zich naar Sichem moet begeven en dat de onderhandelingen niet te Jeruzalem zullen plaatsen.(1 Kon. 12: 1-24).

Als Rehabeam in Sichem is gekomen beklaagt het volk zich over de zware lasten die hun door Salomo zijn opgelegd. Rehabeam is echter buitengewoon ondiplomatiek.

Hij zegt tot het volk: Mijn pink is dikker dan  het lid(penis) van mijn vader.
Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd. Ik zal het nog verzwaren (1 Kon.12:11).

In Sichem vindt uiteindelijk de scheuring van het rijk van Salomo plaats. De tien stammen maken Jerobeam tot koning. Alleen Juda volgt Rehabeam. Het Joodse volk stamt af van de stam Juda, zoals de naam al zegt.