A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stad Davids Jebus


 

 Stad David Jebusburcht

 

 

 Hier ligt de plek van de Stad Davids links beneden tussen de begraafplaatsen van Joden en moslims (licht gekleurd!) en de weg door het Kidrondal.

 Die kun je op de foto heel duidelijk zien. Heb je de weg ontdekt? 

Aan de overkant van die weg is de berg Sion, die nu dus buiten de Turkrse stadsmuren ligt. Dat was vroeger natuurlijk niet zo want op de berg Sion bevonden zich het Hogepriesterlijk paleis en het paleis van Herodes.

 Op dit kaartje heb ik de stad Davids gemarkeerd met een pen en je ziet dus hoe klein de oude Jebusstad was.

De oude stad lag dus ten westen van het Kedrondal en ten oosten van de Bovenstad  Rechts van de luchtfoto zie je de fundamenten van het paleis van David

 Archeologe dr Mazar heeft dit uitvoerig aangetoond of in ieder geval aannemelijk gemaakt.

 

 

Hierzie je een waterafvoer van een van de vier gevonden toiletten Die waren wel nodig voor de vele vrouwen van David en hun kinderen. Verder zie je het begin van de waterschacht boven op de Jebusheuvel.

Die heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verovering van Jebus door David en Joab.In 2 Sam. 5:6 lees je daar meer over. Jebus was heel moeilijk te veroveren.Lammen en blinden zullen u verjagen zei men vaak. Het is David gelukt de watertoevoer af te snijden en via genoemde schacht de vesting binnen te komen en te veroveren.

Vanaf circa 3000 jaar voor Christus lag op de heuvel Ofel  het oude Jeruzalem. In de tijd van Abraham heette die plek Salem.

 

De gevonden waterschacht  waarlangs de Jebusburcht is  veroverd

Nogmaals de Davidstad en in het noorden zie je de berg Scopus vanwaar de Romeinen de aanval op Jeruzalem hebben ingezet.

 Daar woonde toen koning Melchizedek over wie we lezen in Genesis 14.

In de tijd van David heette die plaats Jebus.

De oppervlakte bedroeg niet meer dan 80 maal 100 meter. Het was dus eigenlijk een heel klein stadje!

 

Jebus op de Ofelheuvel

Maar in de tijd van de Jebusieten  was daar een zeer sterke vesting gelegen op de Ofelheuvel, die ook wel de oostelijke heuvel genoemd wordt. Veel groter was de westelijke heuvel waar het huidige Jeruzalem op gebouwd is. David veroverde die vesting op de Ofel en bouwde er zijn paleis