A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sarfat


Sarepta (Sarfat)

Sarepta Sidonis lag vlak bij Sidon Hier zien we een  straatje met flats in Sarfand de Arabische naam voor Sarfat. Geen enkele romantiek is hier aanwezig, zoals vaak op de zondagschoolplaatjes. Daar zag je Elia bij de weduwe van Sarfat Deze foto is genomen van uit eenauto

Sarfat  staat er net niet op. Wel Thisbe in het Overjordaanse en natuurlijk de Karmel Elia kwam uit Thisbe en kreeg een onderkomen in Sarfat

Naambordje van Sarafand, Arabisch voor  het Hebreeuwse Sarfat.Griekse naam is Sare.pta Sidonis, bij Sidon gelegen

.Aan het begin van zijn optreden verschijnt Jezus ook in Nazaret de stad waar Hij is opgegroeid.Daar spreekt

 Hij in de synagoge.(Lucas 4). In het begin zijn de mensen  erg enthousiast, maar al gauw slaat de stemming om.”Dat is toch de zoon van Jozef, de bouwvakker (tekton)? 

 Wat een pretenties heeft  die man! Hij moet zich maar niets verbeelden.In dit verband spreekt Jezus dan deze woorden

Dit is een moskee in Sarepta Sidonis.Wat mij zo trof is dat je kunt zeggen dat drie profeten  in verband te brengen zijn met Sarfat: Elia, Jezus en Mohammed. Maar Jezus is de hoogste en verweg belangrijkste profeet. Hij is onze Heiland.

 

Luister:ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad.” Daarbij herinnert  Jezus de bewoners van Nazaret aan de profeet Elia, de Tisbiet.

Die was ook niet welkom in Israël toen daar hongersnood kwam.

 Hij moest uitwijken naar elders. Eerst bij de beek Kerit, in het Overjordaanse en daarna naar Fenicië.

Dáár kreeg Elia  gastvrij onderdak bij een weduwe die met haar enige zoon samenwoonde.Ze was een buitenlandse vrouw en zij woonde aan de zee in Sarepta Sidonis. (Lucas 4:26 en 1 Kon. 17:9-24) De plaats wordt ook wel Sarfat genoemd

Elia is een van de grootste profeten van het Oude Testament, wiens naam in één adem genoemd kan worden met Abraham, Mozes en David.

Toen hij er al lang niet meer was waren toegewijde gelovigen er nog van overtuigd dat Elia terug zou komen om de komst van de Messias aan te kondigen.

Voor vroege christenen was Johannes de Doper een soort Elia, een voorloper van Jezus.

Vandaag de dag wordt er bij de Joodse Paasviering nog altijd een beker wijn op tafel gezet voor Elia. En op een vast moment tijdens de plechtigheden opent men de deur om de profeet  binnen te laten.

Zie ook Maleachi 3 : 22) ”voordat die dag aanbreekt stuur ik jullie de profeet Elia” Hiermee is bedoeld Johannes de .jpg'>Doper, een krachtfiguur net als Elia

  

Volgens de annalen van de Assyrische koning Sanherib was Sarepta één van de versterkte steden van het Fenicische Sidon. (zie ook Fenicië).Dat is ook precies wat Lucas  vermeldt: Sarepta lag bij Sidon.

De plaats wordt ook al vermeld in Egyptische annalen.

Vandaag heet de plaats Sarafand. Om het antieke Sarepta te bereiken moet je vanuit Sarafand  anderhalve km lopen. Via een smal straatje kom je dan in een kleine vissershaven aan de Middellandse Zee.

Als je je hier omdraait, zie je achter je een vrije hoge tell liggen, bedekt met weelderige plantengroei.

Daar lag  de stad Sarepta. Nog steeds is hij niet opgegraven.Ook Sarepta onderhield handelsrelaties over het hele Middellandse Zeegebied.

Hoogstwaarschijnlijk was de man van de weduwe van Sarepta een zeeman geweest die op één van zijn tochten is omgekomen.Het is ook mogelijk dat haar man werkte bij een pottenbakkerij, omdat Sarepta een centrum was voor de pottenbakkerij.

 

Astarte

De meest interessante ontdekking vind ik dat in het antieke Sarepta een schrijn gevonden is die gewijd was aan de godin Astarte (zie bij Astarte). Hier  zie je de beelden van het echtlpaar Baal en Astarte

In die schrijn bevonden zich een grote collectie offergaven, kleifiguren, modellen van Astarte’s tronen, amuletten, cultische scheepjes.We weten dat juist de verering van Astarte voor Israël een grote verleiding was.

Zelfs koning Salomo heeft die verleiding niet kunnen weerstaan.

Hij ging niet alleen Astarte dienen op latere leeftijd, maar liet zich ook verleiden door de vele vrouwen die een religieuze  functie hadden bij deze Astartecultus. Baäl wordt in één adem genoemd met Astarte..

 En het waren de priesters van deze Baäl, met wie Elia op de Karmel  het gevecht aanging; Als de HEER God is, volg Hem dan, maar als het Baal is volg dan hem (1 Kon. 18)