A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samaria / Achab


Samaria / Achab

 

De berg Samaria gezien vanuit het westen. De stad was zeer goed te verdedigen. De Assyriers deden er 3 jaar over om Samaria te veroveren! Omri bouwde hier  de hoofdstad van het tienstamenrijk. Het tweestammenrijk had zijn hoofdstad in Jeruzalem.

Boven  op de Akropolis van Samaria kun je nog twee zeer goed bewaarde Helenistische torens zien uit de 2e- 4e eeuw v. Chr. vlak bij de ruines van het paleis van Achab.

Dit is nog een gedeelte van een Israelitische muur uit de tijd van Achab en Jerobeam II. De ruimte tussen de geweldige stenen was bestemd voor planken, die nu al eeuwen zijn vergaan.

Een close-up van een stuk muur uit de tijd van Achab.

Mogelijk  stond hier het paleis Achab

Het is mogelijk dat hier zich de graftombe van Achab  bevond.

Zonder twijfel  is dit het stempelzegel van Izebel, (Ziet u het in het midden? )de vrouw van Achab, waarmee ze de de koop van de akker van haar buurman van het Zomepaleis  Jizrael heeft 'bezegeld' (Zie Izebe).De Egyptische invloed is duidelijk te zien op dit stempel. Izebel betekent; Wie is als Baal?

 

Haar stempel temidden van andere stempels

 Ik denk wel eens: wat zag koning Achab als hij in het hoogste vertrek van zijn paleis naar het westen keek?

Dan keek hij uit over de vlate Jizrael. Misschien zag hij zijn zomerpaleis liggen in Jizrael.Dan kon hij in ieder geval  in de verte de bergen van Gilboa zien liggen waar jaren geleden Jonatan en twee andere zonen van Saul geneuveld waren in de strijd met de Filistijnen en Saul zelfmoord pleegde (1.Sam. 32:4)

 

Resten van het stadion dat Herodes heeft laten bouwen in Samaria. Een ander stadion had Herodes laten bouwen bij zijn paleis in Jericho. Thaters waren er meer in Israel. Een stadion was een renbaan.182 meter lang.Zie bij Stadion

 

Vlak bij het parkeerterrein  vind je vandaag nog wat er is overgebleven  van het Romeinse Forum en het Romeinse theater. 

Naast dit terrein zie je nog een gave,schitterende, ronde  Hellenistische toren uit de 2e – 4e eeuw voor Christus. Kunnen we nog iets terug vinden  van het beroemde ivoren paleis van koning Achab? Jazeker.Iets wel. Langs de monumentale trappen die naar de Herodiaanse tempel voor Augustus leiden, zijn stukken architectuur zichtbaar uit de tijd van de koningen

Omri en Achab.

Restanten van het ivoren  paleis van Achab zijn blootgelegd. Ik wandel over wat eens de fundamenten van het paleis van Achab waren. Hier hebben dus Achab en Izebel gewoond. Ik vind dit heel indrukwekkend. Hier verscheen de profeet Elia! In gedachten zie ik hem daar om de hoek van het paleis komen. 

Sebaste

 

Herodes de Grote gaf de stad een nieuwe naam Sebaste.Ook in de bijbel lezen we over het ivoren paleis dat Achab heeft laten bouwen. Het overige van de geschiedenis van Achab en alles wat hij gedaan heeft, het ivoren huis dat hij gebouwd heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? [1] Graag hadden we iets méér gehoord over dat ivoren paleis. De schrijver van het boek Koningen vindt dat helemaal niet belangrijk. De auteur geeft namelijk een vervolgserie op de boeken Jozua en Samuël. Ook in die boeken gaat het over de relatie van het volk tot God.   

Heilsgeschiedenis!

 De boeken I en II Koningen zijn geen geschiedenis zonder meer, zoals de memoires van Churchill. Zij zijn heilsgeschiedenis.

De schrijver wil de geschiedenis van Israël plaatsen in profetisch  perspectief.

Hij past een heilige selectie toe.

 Het leven van de koningen van Israël wordt getekend in hun relatie tot God. Het is de schrijver niet te doen om de materiële rijkdom van Achab, maar om zijn geestelijke armoede.

De grote rijkdom van Achab, zijn schitterend ivoren paleis – werkelijk uniek-  en de vele steden die hij gebouwd heeft, het wordt allemaal afgedaan met het refrein:

Is het niet beschreven in de boeken der kronieken van de koningen van Israël? 

Appèlkarakter

 

Maar dat hij trouwde met Izebel, (zie Izebel /stempel)dat meisje dat de afgodendienst in Israël invoerde,  dat hij deed wat kwáád was in de ogen des Heren,  dat moest er in om Israël te waarschuwen!

De boeken der Koningen staan niet op één lijn met de annalen der Assyrische koningen en de inscripties der Babylonische helden. 

De boeken der koningen zien uit naar de Koning der Koningen die in Bethlehem geboren zal worden.

 Ze roepen op tot geloof en bekering. 

Ze hebben een appèlkarakter. Johannes schrijft : Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan,maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, Joh. 20:30)