A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabbat


Sabbat

 Opvallend woord van Jezus is: De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat(Marc. 2:27).

zie ook Korenveld/sabbat  Jezus wandeling door een korenveld was aanleiding voor gesprek over de sabbat Daar meer informatie

 

 Daarin zien sommigen een anthropocentrische visie  op de werkelijkheid ( de mens als centrum), die als vanzelf zou leiden tot een ‘liberale’uitleg van de geboden.Een liberale visie op Jezus in een moralistische zin.Er is echter veel meer aan de hand.

Rust

 Op de sabbat vierden de Joden de schepping en nu mogen ze net als de Schepper uitrusten van het werk, rust houden Rust is een essentieel element voor de sabbat.

Het gaat in de sabbat om het rusten van alle arbeid. Ik zie het sabbatsgebod ook hier christocentrisch.

 

 Jezus vervulling sabbat

 

 

Jezus is  alléén degene die de echte rust kan geven. Zie naar het einde hoofdstuk 11 en het begin hoofdstuk 12 van het evangelie van Matteüs.  In Matt. 11: 28 zegt Hij Komt allen tot Mij en Ik zal je rust geven. Dat is een innerlijke rust. Heel anders dan een uitwendige rust. Van het houden van de honderden sabbatsgebodjes  wordt je doodvermoeid. Sabbat Nu gaat het in het hoofdstuk  uit Matteüs dat op hoofdstuk 11 volgt -Matt.12- )over de sabbat. Jezus en zijn leerlingen plukten aren op de sabbat. Dat mocht niet.

Jezus zegt dan dat de priesters wel van de toonbroden mochten eten. Dat mocht blijkbaar wel in de tempel,

 

 Christocentrisch

 

Maar Ik zegt u méér dan de tempel is hier. Namelijk Hij Zelf!De strijd   over de sabbat  is christologisch. Jezus is de vervulling van de sabbat, want Hij geeft geen uitwendige rust maar innerlijke.In Matt 12(het volgende hoofdstuk) gaat het echter om een wettische sabbatviering.Jezus zegt De Mensenzoon is Heer en meester over de sabbat.

Het grote bezwaar van rabbijnen is dat Jezus hier zelf in het middelpunt staat en ten tweede dat met het verdwijnen van de sabbat de sociale ordening van de samenleving wegvalt.

 

 

Sociale functie 

 

 

De sociale functie van de sabbat heeft keizer Constantijn ook overgenomen en naar de zondag overgezet door aan slaven vrijheid te verlenen op deze dag.Hij voerde de Dag des Heren in als  een dag van rust en vrijheid in het rechtsysteem.