A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schaapskooi


 Twaalf foto's en uitvoerige informatie over schapen en herders vindt u onder 'Bijbels herderschap' Zie daar o.a.: Ps 23 wordt daar ook verbeeld en het eindgericht, waarbij de schapen van de bokken gescheiden worden.

 

 

Schaapskooi

 

 

 

Schaapscheerdersfeest

 

Schaapspoort bij Betesda. Hier lag de poort waardoor heen de schapen geleid werden als zij Jeruzalem binnengingen.Jezus Christus is de echte Schaaapspoort, Hij is de Poort der schapen. Hij is ook de deur in die poort. Een andere poort om het Nieuw Jeruzalem binnen te komen is er niet

 

Volgens de Bijbel lijkt de mens op een schaap.  De mens is een schaapachtig wezen. Het heeft een schaapskooi nodig en het heeft een herder nodig. Zo niet dan verdwaalt het en komt het om. Als een schaap buiten de kudde alléén loopt, is de route die hij zal nemen onvoorspelbaar. Een hond of kat kan alleen de weg naar huis nog wel vinden, maar een schaap weet absoluut niet meer de weg terug naar de kooi. Het blijft dwalen totdat de herder of een wolf het vindt. Dat zegt de psalmdichter ook ‘Als een schaap heb ik gedwaald in ‘t rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren’.

 

Kuddedier 

Een schaap is een kuddedier. Het  heeft een kudde nodig om te kunnen overleven En hij heeft een herder nodig om hem te corrigeren.

Een mens is eigenlijk ook een kuddedier. Hij heeft een kudde nodig om ergens bij te horen en een instantie die het corrigeert als het nodig is. De grote vraag is:bij welke kudde wil de mens behoren?  Er is vandaag een identiteitskris. Je moet een kudde kiezen. Sluit je aan! Roepen de sociale media, want de mens is nu eenmaal een kuddedier. Hij loop altijd amechtig ergens achteraan. In de jaren dertig van de vorige eeuw  riepen de mensen:”Hitler musz  es werden! Hitler musz es werden”.Je denkt misschien dat je autonoom bent, maar in ons  optreden gedragen we ons als kuddedieren. We imiteren en citeren anderen en denken origineel te zijn. Behalve het feit dat we kuddedieren zijn in ons gedrag  is er van alle kanten een enorme sociale druk om je ergens bij aan te sluiten. En dat is heus niet alleen zo in de verkiezingstijd. Een christen zal een kudde kiezen binnen de invloedsfeer van Jezus,de kudde van de Goede Herder. (Zie bij Bijbels herderschap)

 Twee lastige zaken 

De kerk heeft immers iets met Jezus. Maar dan zijn er toch twee lastige zaken:je zul je moetenlaten corrigeren door de Herder en je krijgt te maken met mensen die heel anders zijn dan jij en die jou misschien helemaal niet liggen. Mensen die jij niet hebt gekozen en die je nooit als vrienden gekozen zou hebben. God heeft ze jou toegewezen. Het schijnt gemakkelijker te zijn om je aan te sluiten bij een gezellige club van mensen die precies zo denken als jij, bij gelijkgezinden.  Dan hoef je je eigen stokpaardjes niet te laten ontzadelen. Je blijft rijden op jouw favoriete paardje. We vormen echter het lichaam van Christus. De een is een oog en de ander een hand, maar we hebben elkaar nodig In dat opzicht is de kerk niet beperkend, maar verrijkend.