A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sanhedrin:Barabbas


 

 

Sanhedrin:Barabbas 

 

 Rabbi's

Schriftgeleerde

Schriftgeleerden in gesprek met Jezus De joodse rabbi's droegen soms een rode mantel.

Pilatus heeft Jezus met Barabbas op een tweetal geplaatst ”Wie willen jullie dat ik vrijlaat: Barabbas of Jezus?

 

Het Sanhedrin en Pilatus waren overeen gekomen  elk jaar wanneer de Joden hun nationale bevrijdingsfeest vierden, een gevangene amnestie te verlenen.

Zijn vrijlating  was voor de Joden een symbool van Israëls bevrijding uit Egypte.

Paasprivilege

Er is geen enkele reden om dit paasprivilege niet als historisch juist aan te nemen.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat er de gewoonte was ontstaan om jaarlijks op het Paasfeest, (bevrijdingsdag van het Joodse volk), een gevangene vrijheid te verlenen als herinnering aan hun eigen bevrijding uit Egypte.

Het volk mocht zelf een kandidaat-gevangene aanwijzen.

De keus van het volk was op Barabbas gevallen. Op het genoemde Pesachfeest waren duizenden Joden naar Jeruzalem gekomen om de jaarlijkse in vrijheidstelling van hun landgenoot mee te maken.

Voor het paleis der Hasmoneën waar gouverneur Pontius Pilatus zitting houdt, ziet het zwart van mensen.

Ze zijn buiten zich zelf van opgewonden nationale gevoelens.

De emoties lopen net zo hoog op als vorige week toen het volk voor Jezus een waarlijk koninklijke intocht bereidde toen Hij vanaf Betfage op een ezeltje kwam aanrijden richting Jeruzalem.

Dat was nog eens een Koninklijke intocht. Geweldig.toch?

Pilatus had er van gehoord. Geen wonder want de duizenden waren nog razend enthousiast over het wonder van de opwekking  van Lazarus,

Deze Jezus moet de koning van Israël worden.

Vanaf het bordes van het paleis van Herodes ziet Pilatus de met nationale gevoelens vervulde menigte enkele minuten aan.

Dan krijgt hij een idee.

Hij zal het volk tegen het Sanhedrin uitspelen. Hij doet op het bordes nog een stap naar voren en over de hoofden van de heetgebakerde leden van het Sanhedrin heen richt  hij zich vervolgens  tot de menigte.

Willen zij nu echt dat hij Jezus, die ze vorige week nog als een koning een triomfantelijke intocht hebben bereid zal laten kruisigen?

Pilatus hoopt van niet.

Deze Jezus is onschuldig vindt hij.

Wat heeft toch voor kwaads gedaan?

De voordracht van Barabbas was een enkelvoudige voordracht geweest van het Sanhedrin.

Pilatus noemt echter een tweetal.

Nu worden de overpriesters en schrifgeleerden van het Sanhedrin helemaal furieus.

Ze worden uitzinnig van woede.

Nu zou die gehate eigenwijze en arrogante Jezus nog de dans ontspringen.

Ze hitsen het volk op. Ze schreeuwen zo hard ze kunnen. Barabbas moet vrij.!! En Jezus dan?Kruisigen, kruisigen.

Hosanna wordt:Kruisigen

  

Dan komt ineens de omslag van het Hosanna naar het Kruisigen. Jezus mag van hun wel de nieuwe koning zijn, maar ze willen Hem niet ontvangen uit de handen van de vijand.

Een koning aangeboden door de Romeinse gouverneur.

Nee, Zo hoeven ze Hem niet!

Pilatus moet ook niet denken dat zij hun favoriet “koning der joden” willen noemen. Koning van Israël. Zo’n koning willen ze, maar niet als gunst van Pilatus.

De hersenspoeling van het volk door de met grote afgunst vervulde leden van het Sanhedrin, de solidariteit  met de nationale leiders van het volk en de afkeer van de vertegenwoordiger van de keizer hebben de doorslag gegeven in het proces om Jezus.