A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sinear Amrafel koning van Sinear


 

 Sinear Amrafel

Toen Amrafel, koning van Sinear was en Kedorlaomer koning van Elam, brak er oorlog uit tussen hen en de koningen van Sodom en Gomorra (Gen. 14: 1) Sinear  lag in het Tweestromenland, Mesopotamie, tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris  

 

 

 Opgravingen van de ziggurat van Ur

 

 

 Akkadisch relief. Het beeld van de godheid wordt de stad ingedragen. De profeet drijft  hier de spot mee. Wij hoeven God niet te dragen. Hij draagt ons!

 

We zitten in Gen.14 midden in de geschiedenis, want met de roeping van Abram in Genesis 12 komt er een einde aan de oergeschiedenis en begint de geschiedenis van het volk Israël.

In Genesis 13 lezen we dat de wegen van Abram en Lot uit elkaar gaan.

 Ze nemen afscheid. Lot was de neef van Abram 

Hij koos er voor om  in het gebied van Sodom en Gomorra te gaan wonen.

Die vallei ten zuiden van de Dode Zee leek hem het vruchtbaarste gebied.

Abram bleef in Kanaän, het land dat God hem beloofd had.

Nu lezen we in Genesis 14 onder andere dat de koning van Sinear ten strijde trekt tegen de koningen van Sodom en Gomorra.

Wie is die Amrafel?

En waar ligt Sinear?

Vroeger dacht men wel eens dat Amrafel een andere naam was voor die bekende koning Hammurabi, van wie het oudste wetboek, de zogenoemde codex Hammurabi afkomstig was.

Dat kan echter niet. Want Hammurabi was koning van 1792 – 1750

vóór Christus en Abram leefde zo’n 300 jaar later.

Sinear was een andere naam voor Bebylonië.

Daar lagen de steden Akkad en Ur.