A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samos:Paulus of Pythagoras?


 Samos

De dag daarna staken we over naar Samos (Hand. 20:15)

Het eiland Samos is schitterend

Plein van Pythagoras

Pythagoras

Op het eiland is de grote wiskundige en wijsgeer Pythagoras geboren. Hij werd in het oosten beschouwd als één van de zeven Wijzen.

Hij streefde naar harmonie en wijsheid van de ziel wat volgens hem bevorderd kon worden door onder andere kennis te nemen van getalsverhoudingen. Pythagoras en Paulus 

Paulus leefde vijf eeuwen na Pythagoras. Hij zal waarschijnlijk op de hoogte geweest zijn met uitspraken van deze beroemde Griekse wiskundige en wijsgeer. 

 Samos is een schitterend Grieks eiland. Groot en schoon! Heerlijk om hier vakantie te houden! Het eiland ligt ten zuidwesten van Efeze in de Aegeïsche Zee.

Het is nog niet zo vertoeristiekt als sommige andere Griekse eilanden. ‘Maar’, zo zul je je afvragen: ‘is Paulus ook op Samos geweest?’ Ja zeker. Maar niet met vakantie.

Toen Paulus op de terugreis van zijn derde zendingsreis zich in Assus bij zijn vrienden voegde, staken zij over naar Samos.  

Deze helder blauwe kleur kom je dikwijls tegen in Griekenland. Je wordt er vrolijk van, vind je ook niet?

Heeft die kleur nog een speciale betekenis? Ja, want blauw is de kleur van het oosterse christendom, terwijl groen de kleur is van de moslims.

Het viel mij daarom in Konya op dat de Derwisjenmuts van de Mevlana in zijn praalgraf niet met een groene band was omgeven, maar met een blauwe.

Ik vermoed dat dit de invloed is geweest van het Syrische christendom op de religieuze beleving van de dansende Derwisjen.Op dit kaartje zie je hoe Paulus gevaren heeft. Hij scheepte zich in in Assus (wat een gezellig plaatsje!), voer naar Mitylene en vervolgens zette het schip met Paulus en zijn vrienden koers naar Samos, waar hij zonder twijfel een nacht heeft doorgebracht.

Ze waren met z’n achten en ze hadden de opbrengst van een inzameling bij zich voor de armen te Jeruzalem van de christenen in Macedonië. De volgende dag vertrokken ze naar Milete waar het ontroerende afscheid plaats vond van de oudsten van Efeze (Hand. 10:36). Via Kos (Hand. 21:1) en Rodos reisde het gezelschap vervolgens naar Patara. Zie ook bij Kos en Patara. P

Pythagoras  

Beide namen beginnen met de letter P. Beiden waren eens op Samos.

Beiden waren thuis in de Griekse cultuur.

Maar wat een verschil tussen deze twee mensen!!Pythagoras zwoer bij de wijsheid van de wijsgeren, Paulus verkondigde de dwaasheid van het kruis.

Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Heeft God de wijsheid der wereld niet in dwaasheid veranderd? De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas

Maar voor wie geroepen zijn zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen.(1 Kor.1: 22).