A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sukkot Egypte


 

 Nadat ze Sukkoth hadden verlaten sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn (Ex. 13 : 20).  

 

Satellietfoto  van de Sinaiwoestijn

 

De Rode Zee heeft twee armen: De Golf van Suez en de Golf van AqabaTussen beide armen trok het voolk door de woestijn

 

 

Golf van Aqaba is  de rRietzee: 'The true location of the Red Seacrossing

 

Er is een plaats Sukkot in Egypte, maar ook een

 

Sukkot in het Overjordaanse. Ik wil het nu hebben over Sukkot in Egypte: de verzamelplaats van het volk Israel bij zijn exodus dat is bij zijn uittocht uit Egypte. Sukkot lag bij de Golf van Suez in het westelijke deel van het schiereiland en Etam lag in het oostelijke deel ,bij de golf van Aqaba. (Nu ligt er Eilat een moderne Israëlische badplaats). Tot zo ver achtervolgden de Egyptenaren de Israëlieten.

 

Invloedsfeer Egypte

  

Heel het schiereiland bevond zich in de tijd van Mozes  in de invloedsfeer van Egypte. Het is dus begrijpelijk dat Mozes-  nadat hij een Egyptenaar had gedood- vluchtte naar het land Midian, dat aan de andere kant van de Golf van Aqaba lag en dat Israël via die route Egypte heeft verlaten. Dat is dus de “True Red Seacrossing. Zie de satellietfoto. Tussen de Golf van Suez en de Golf van Aqaba lag dus de woestijn  die ten onrechte  de Sinaïwoestijn genoemd wordt

 

Sukkot als Loofhtten         

 

Het woord Sukkot is ook het Hebreeuwse meervoud van Sukka, dat tent of hut betekent. Zie de fraaie foto’s bij Loofhut/Joods, die ik uit Israël kreeg. Ik kreeg van een kennis nog een foto van een loofhut uit 1893!!

De traditionele  ‘maps’ in de uitgaven van de meeste Bijbelvertalingen verwijzen ons voor de ligging van de plaats van de ‘Red Seacrossing’  altijd  naar het Sinaïtisch schiereiland. Dat is m.i. niet terecht. Daar lag trouwens ook de berg Sinaï  niet.  Die berg lag in Arabië!

 

Sinaï in Arabië

 

De doortocht door de Rode Zee vond plaats in Arabië. Op het kaartje ziet u dat de Rode Zee  twee armen heeft; de Golf van Suez en de Golf van Aqaba..Sukkot lag aan de Golf van Suez. Het is een Hebreeuwse naam, maar in de buitenbijbelse bronnen is het bekend  onder de naam Tharu.

 

Tharu

 

In Tharu bevond zich  tijdens het Middenrijk van de farao een groot militair legerkamp. Het gaf toegang tot de woestijn van het schiereiland. Het Egyptische leger gebruikte deze plek als een uitvalbasis voor zijn expedities naar Syrië.

Nu hadden de Egyptenaren  vanaf Sukkot bij de Golf van Suez tot aan de Middellandse Zee een lange muur gebouwd met vele forten en torens om de Bedoeïnen te beletten dat zij hun grote kudden in de vruchtbare Delta zouden laten grazen. Een andere  reden was om hun vele slaven te verhinderen naar Kanaän te vluchten. Tot die slaven behoorde ook het volk van Jakob. Heel interessant vind ik dat door satellietfoto’s en infrarode opnamen men nu nog kan zien, hoe die verdedigings muur vanaf de Golf van Suez naar de Middellandse Zee heeft gelopen.

 

Twee wegen

 

Nu waren er twee wegen om Kanaän te bereiken: de weg door het land van de Filistijnen langs de kust van de Middellandse Zee en de weg door de woestijn naar Palestina. De weg via de Middellandse Zee was verreweg de kortste weg.  Maar dan moest Israël de Egyptische verdedigingslinie passeren. Dat zal de farao ook zeker gedacht hebben: God wijst hen echter via wolkkolom en vuurkolom een andere weg: een omweg door de woestijn.(Ex.13 :21) God leidt het volk via Sukkot.” De farao zal zeker denken dat jullie de weg kwijt geraakt zijn en  de woestijn  niet meer uit kunnen komen (Ex. 14:3).

 

Achtervolging in de woestijn

  

 De Egyptenaren steken nu de Golf van Suez over en gaan de Israëlieten achtervolgen in de gloeiend hete woestijn van het schiereiland.  Het volk is dan nog maar net aangekomen in het gebied van Etam bij die andere arm van de Rode Zee: de golf van Aqaba, die in de Bjbel de Rietzee genoemd wordt(Ex. 13: 17).

 

 

Pi Hachirot

 

 

Hier liggen de plaatsen die in de Bijbel Pi-Hachirot en Baäl-Sefon heten (Ex. 14:2) .Welnu: het was bij die plaatsen dat de grote legermacht van Egypte de Israëlieten inhaalde. Het was bij die plaatsen, dat Israël de Golf van Aqaba overstak. Als dit zo is – en we hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen- dan lagen Mara, Rafidim en ook de berg Sinaï  óók in Arabië. Dat zou voor miljoenen Israëltoeristen een bittere pil zijn. Maar ook voor de Joden. God zou zijn Tora  in het land Arabië gegeven hebben?. Ook de plek van het brandende braambos moeten we in Arabië  zoeken. Hoe moeten we dit toch verklaren? Wel het was een keizerin die het christendom was toegedaan, die ten onrechte dacht dat op die plek de  berg Sinaï zich bevond  en zij bouwde daar een klooster. Niemand waagde het dat te veranderen.