A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sions kinderen


Sions  kinderen

 

“Elke keer als er een kindje gedoopt wordt zingen we in de kerk uit Psalm 87  van die gedoopte kinderen ”Hen tellen als in Israël  ingelijfd  en doen de naam van Sions  kind’ren dragen” Wie zijn die Sionskind’ren? vroeg een bezoeker. Kent u de oude berijming nog? Hier hebt u er twee verzen van”

 

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede

Zij heeft zijn hart. Hij houdt er open hof.

O Godstad, vrolijk zingen wij uw lof

Door uwe poort zal ieder binnentreden.

 

God zal hen zelf bevestigen en schragen

Den op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

Hen tellen als in Israël ingelijfd,

En doen de naam van Sions kind’ren dragen

 

Berg Sion

De naam Sion komen we voor het eerst in de Bijbel tegen in II Sam.5:7.

 

 Opgegraven fundamenten van de burcht Jebus. David veroverde op de Jebusieten deze burcht en noemde hem Sion,  Stad van David,het latere Jeruzalem. Sion wordt de symbolische naam voor de stad Gods.

In Sion bevond zich het heiligdom. Daar was de Ark van het Verbond. De engelenbeelden worden Cherubs genoemd en symoliseren het wonen van God  boven het verzoendeksel Vandaar dat we in een psalm lezen:"die tussen de cherubs woont" Aanschouwelijk onderwijs.

De tempel die Herodes de Grote had laten bouwen was in de tijd van Jezus symbool van het wonen vabn God bij de kinderen van Sion

 

 Het w\as de stadsburcht van de Jebusieten. David verovert de burcht en noemt hem de stad van David. Sion wordt later een andere naam voor Jeruzalem. Op de heuvel Sion  stond het heiligdom, de tempel. Het middelpunt van Israël was de heuvelberg Sion. Dat was de plaats der verzoening. Vanuit Sion  regeerde de HERE God het volk Israël (Ps 110:2). Waarom vanuit Sion? Daar werden de offers gebracht. Daar woonde God. De hele uittocht uit Egypte was op dat Sion gericht: Gij brengt het volk en plant het op de berg die uw erfdeel is, de plaats, die Gij, HERE ,tot  woning gemaakt hebt (Ex.15:17).

 

 Sion en Israel

Maar Sion valt niet samen met Israël. Er waren in Israël ook mensen die een vreselijke hekel hadden aan Sion. Ja, die zelfs Sion haatten (Ps 129: 5).

Sion trok een scheidslijn midden door het volk tussen ware en onware Israëlieten. Sions kinderen zijn de ware Israëlieten. Sions kinderen zijn de burgers van de nieuwe godstad het Nieuw Jeruzalem. Tot hen behoren mensen uit alle volken. Sions kinderen zijn Chinezen en Marokkanen, Nederlanders en Papoea’s. Op zijn rol waar God de volken schrijft zal Hij vele volken tellen als in Israël ingelijfd (Ps 87).Sions kinderen zijn de ootmoedigen (Jes. 14:32). Zij zijn burgers van het Godsrijk van de Messias. Zij staan ingeschreven in de registers van de hemelse burgerstand.

Messiaaanse Koning

Sions kinderen hebben ook een bijzondere koning, een messiaanse koning als vredevorst. Hij was in Betlehem geboren.

Zijn regiem  is gedompeld  in het geheimenis der verzoening. Sions kinderen zijn  geen vechtjassen die er maar op los slaan. 

Er vormt zich uit Israël een Godsvolk dat onder zijn messiaanse koning zich oriënteert op het geheimenis der verzoening.:”Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg “ (Ps 2:6)Natuurlijk was dit aanvankelijk David.

 Gods Gezalfde= Gods Christus

Gods gezalfde koning. Maar ten diepste gaat het om Gods Gezalfde die in Betlehem geboren is. Daarin vindt Sion zijn hoogste vreugde.

Dat volk is internationaal samengesteld en wil die Messiaanse koning dienen.

We weten uit het Nieuwe Testament dat die Koning Jezus Christus is.

In het Oude Testament verbijzondert Israël zich in Sion en God, Israëls Maker verbijzondert zich in de messiaanse koning. (Ps 149 : 2)

En zo vormt zich uit Israel een Godsvolk dat zich onder zijn messiaanse koning oriënteert op het geheim van de verzoening.

Daarin vindt het zijn hoogste vreugde. Wie zijn dan de kinderen van Sion? Dat zijn de ootmoedigen, volgelingen van de Messiaanse koning, mensen die belijden dat de Godsstad van de toekomst  er niet komt door menselijke inspanning of door geweld, maar door de Heilige Geest.