A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scythen


Indien u met Christus gestorven bent aan de zonden en met Hem opgewekt in een nieuw leven, dan vallen alle onderscheidingen weg, tussen Grieken en Joden, tussen barbaren en Scythen, slaven en  vrijen maar alles en in allen is Christus (Kol. 3:1) .

De Romeinen noemden alle volken die geen deel hadden aan de Romeins-Griekse cultuur barbaroi, barbaren. Dat hij ze hier apart noemt laat zien dat Paulus hen niet zonder meer barbaren wil noemen. De Scythen, Parten en de Ethiopiers hebben de Romeinen nooit kunnen bedwingen

Scythen: een ruitervolk

Ook de Scythen worden dus in de Bijbel genoemd. Ook zij worden door de apostel opgeroepen de ‘bovendingen” te zoeken, (dat zijn de “Christusdingen”) en de ‘benedendingen’ te mijden (Kol. 3:5)’,hebzucht,afgoderij enz. Paulus wist heel goed waar de Scythen  vandaan kwamen.

 

Een steppe is een boomloos gebied met uitgestrekte kale weidenvlakten

De Scythen woonden in het enorme steppengebied tussen de Zwarte Zee en Kaspische Zee Het was een gevreesd en beroemd ruitervolk uit de Oudheid. Als nomaden van de steppen waren ze afhankelijk van de seizoenen. Zij trokken  met vrouw en kinderen, huisraad en vee van de ene weideplaats naar de andere.

 

De steppenvolken waren de uitvinders van de pijl en boog. Zij zijn ook de eersten geweest die het paard getemd hebben.

Tot zo’n steppenvolk behoorden ook de Hyksos die in de tijd van Jozef die twee eeuwen lang aan de macht waren in Egypte.

De Scythen waren ook zo’n steppenvolk, ze waren zo één met hun paarden dat de Grieken zich hen niet anders konden voorstellen, dan geheimzinnige wezens met een paardenlichaam en een mensenhoofd.

Centauren

In de Griekse mythologie worden ze centauren genoemd. De Grieken dachten dat de Amazones oorspronkelijk Scythen waren. Herodotus heeft hen bezocht en hij schreef dat hun baby’s eerder paard konden rijden dan lopen. Ze waren helemaal weg van hun paarden.

Hun hoofdmannen werden daarom ook met hun  paarden begraven. Deze steppenruiters trokken ook langs de zijderoute naar China als kooplui en namen kostbare weefsels mee naar Europa.

Priester van het Sjamanisme Hij heeft altijd een grote trommel bij zich.

Archeologen  vermoeden dat de Scythen als eersten  wierook gebruikten voor hun cultus. Hun godsdienst staat bekend als het Sjamanisme. De sjamanen slaan op trommels om geesten te verjagen

Sjamanen

De sjamanen  brengen zichzelf in een roes om met de bovenzinnelijke wereld in contact te komen, jachtdieren te bezweren en geesten op te roepen.

In de steppe bestaat niets duurzaams en eeuwigs. Alles is in beweging.

De cultuur van de Scythen en hun kunstuitingen hebben invloed gehad op de Hunnen, de Tataren en de Mogolen. De Scythen hebben ook de ruin uitgevonden, het gecastreerde, het gemakkelijk menbare rij-en wagenpaard. Kortom het was een gevreesd ruitervolk dat zelfs de Romeinen niet hebben kunnen  bedwingen.

Griekse kolonisten aan de Zwarte Zee hebben  ongetwijfeld ook met de Scythen kennis gemaakt.

De bekende tocht der Argonauten is daar het  bewijs van. Jason, die met het schip ‘Argo’ naar Kolchis voer om daar het Gulden Vlies te halen, symboliseert de eerste kolonisatie van de Hellenen aan de Zwarte Zee.