A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sepphopris: ten noorden van Nazaret,


  

Sepphoris

 

Een uurtje lopen van Nazaret lag Sepphoris, de grootste stad van Galilea.

Toch lieten de joden deze stad – net als Tiberias later – liever links liggen vanwege het Romeins-Griekse karakter  van de stad en dus vanwege haar on-joodse sfeer! Heel Galilea was trouwens in Jezus  tijd grotendeels gehelleniseerd. Daarom noemde Jezus Galilea ook ‘het Galilea der heidenen’!

Luchtfoto van Sepphoris

Theater. Het is mogelijk dat Jozef hier nog aan meegewerkt heeft. Een 'tekton" was een bouwvakker, Hij moest niet alleen  alleen kunnen timmeren , maar ook kunnen metselen. Er was weinig hout beschikbaar in Galilea!

De "Mona Lisa" van Sepphoris

Jezus als bouwvakker ?

Toen  Jezus puber was zal hij ongetwijfeld Jozef geholpen hebben in de werkplaats Als elke joodse jongen moest hij ook het vak leren van zijn vader. Jozef zal Jezus daarom  waarschijnlijk ook meegenomen hebben naar Sepphoris.

 In de tijd van Jezus was Herodes Antipas met man en macht de stad  aan het opbouwen.

 Bij die opbouw werd niet alleen veel hout, maar ook veel steen gebruikt.

 

Tekton: bouwvakker

Wij denken altijd dat Jezus een timmermanszoon is geweest, maar het Griekse woord tekton dat in Matt.13:55 en Marcus 6:3 gebruikt wordt heeft een ruimere betekenis dan ‘timmerman’.

Vandaag zouden we zeggen dat Jozef  bouwvakker was, (steenhouwer, metselaar en timmerman tegelijk.)

Luchtfoto van Sepphoris

Zie je dat rechthoekige gebouw in het midden? Dat was een citadel van  de kruisvaarders.

Maar vlak daaronder  zie je  het theater dat Herodes Antipas heeft laten bouwen in de tijd dat Jezus opgroeide.

Heeft Jezus daaraan meegebouwd? We weten het niet.

Zeker is dat  Hij vertrouwd is geraakt met de Romeins-Griekse cultuur van Sepphoris

Ik noem een voorbeeld. Meermalen heeft Jezus met het oog op de Farizeeën het Griekse woord hypocritos gebruikt.(huichelaar).

Dat was ook de naam voor de acteurs die in het theater van Sepphoris optraden. Een hypocritos was iemand die optrad met een masker.

Welnu, de Farizeeërs  waren  volgens Jezus echte hypocrieten, ze droegen een masker van vroomheid, maar in feite waren het toneelspelers. Ze waren in werkelijkheid niet zo vroom.

De stad Sepphoris lag op een hoge heuvel en vandaar uit  had je een geweldig uit zicht naar alle kanten.

Vanuit Nazaret kon je ’s avonds  Sepphoris met al haar lichtjes heel goed zien liggen. Jezus moet dat ’s avonds vaak hebben gezien als hij  ging wandelen.

Vandaar zijn woord  “Jullie zijn het licht van de wereld.Een stad  die boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven” (Matt.5:14)

Toen Jozef en Maria zich  met hun kind Jezus in Nazaret vestigden was Galilea nog het terrein van oorlog en oproer.

Na de dood van Herodes de Grote(de kindermoordenaar van Betlehem) hadden joodse opstandelingen zich van  Sepphoris meester gemaakt. 

Varus de Syrische stadhouder in dienst van de Romeinse keizer had daarna het beleg geslagen om Sepphoris en daarna het stadje volledig verwoest

Alle bewoners werden als slaven weggevoerd.Dat gebeurde enkele jaren vóórdat  Jozef en Maria hun huisje in Nazaret weer betrokken hadden na hun  terugkeer uit Egypte.

Herodes Antipas  werd na de dood van Herodes de Grote tetrarch (viervorst)over Galilea en hij begon in snel tempo met de herbouw van Sepphoris

 

Hoofdstad Galilea

Herodes maakte vervolgens de stad tot  hoofdstad van Galilea.

Omstreeks het jaar 19  koos Herodes Antipas echter Tiberias als hoofdstad van Gallilea. (In 2005 is daar een marmen vloer blootgelegd die waarschijnlijk tot zijn paleis behoorde)

Volgens de traditie woonden  Joachim en Anna, de ouders van Maria ook in Sepphoris.Misschien heeft Jozef in Sepphoris Maria leren kennen en is hij later met haar getrouwd en naar Nazaret vertrokken.

Het is dus mogelijk dat Jezus als puber bij zijn opa en oma van moeders  zijde gelogeerd heeft.

In dat geval zouden de oudere bewoners hebben mogen blijven wonen na de verdrijving van de opstandelingen door Varus

Tientallen jaren later, omstreeks het jaar 66.organiseerden de joden een opstand tegen Rome. Maar de bewoners van Sepphoris wilden daar niet aan meedoen en openden de poorten van de stad voor Vespasianus die  de stad belegerde. Daarom werd de stad gespaard.

Zelfs sloegen de bewoners een erepenning voor Vespasianus als ‘vredemaker’!!

Kort na de dood van  Herodes de Grote heeft een groep Joodse verzetsstrijders onder aanvoering van een zekere Judas de Galileer (Hand.5:37) Sephoris bij verrassing genomen.

Genoemde Judas de Galileer had alle bewoners van Galilea toen opgeroepen in verzet te komen tegen de Romeinen.

Het joodse verzet is echter spoedig door Varus gebroken. Ook de inwoners van Gisjkala zijn toen weggevoerd.

Volgens  Hieronymus waren de ouders van de apostel Paulus afkomstig uit Gisjkala en zou zijn vader door de legioenen van Varus  als krijgsgevangene naar Tarsus zijn gebracht Daarna zou Paulus zijn vrijgelaten en  het Romeinse burgerrecht gekregen hebben. Het is bekend dat Joodse krijgsgevangenen bij hun vrijlating dit burgerrecht werd toegekend.

In een grote woning in Sepphoris heeft men dit mozaïek gevonden.

Helemaal bovenaan zie je een afbeelding van de beroemde vuurtoren  in Alexandrië.

De  toren in het midden van de jachtscène is een nijlmeter, waarmee gemeten kan worden hoeveel meter het water was gestegen.

Het theater van Sepphoris..