A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silifke: Pelgrimsoord .


  

  Silifke (Tekla)

 

Thekla wordt de eerste vrouwelijke martelares genoemd. Zij woonde in een grote bij Silife, wat later een pelgrimsoord is geworden.

Ze kwam uit Iconium en zou daar ten huize van Onesiforus (2 Tim. 1:16) in  contact gekomen zijn met Paulus volgens de kerkelijke traditie.

Dat  is zeker mogelijk, want Paulus is in Iconium geruime tijd gebleven en daar kwam een groot aantal mensen tot geloof (Hand. 14) Waarschijnlijk was Thekla ook bij die groep.

Dit zou de grot geweest zijn waar de heilige Tekla uit Iconium gewoond heeft, nadat zij met de apostel Paulus was mee gereisd.

Eeuwen lang is het een geliefd pelgrimsoord geweest.

Boven de grot  werd  een reusachtig grote kerk gebouwd, die door vele pelgrims op weg naar het Heilige Land bezocht werd.

Prisca, Junia, Lydia en Febe  zijn de namen van  vrouwen die  genoemd worden in het Nieuwe Testament.

Het zijn de namen van vier vrouwen als medewerksters van Paulus. Er schijnt nog een andere  vrouw   geweest te zijn als assistente van de  apostel.

 

Tekla uit Iconium

 

Thekla is haar naam. In het apocriefe boekje “ Handelingen van Paulus” lezen we  hoe Tekla  een jonge, ondertrouwde vrouw zich tot het christendom bekeerde, besloot ongehuwd te blijven en leerling van Paulus werd.

 Het verhaal is doorspekt met  legenden en fabels  maar gaat in een aantal opzichten waarschijnlijk op een historische kern terug.

Tekla hoorde Paulus  voor  het eerst in haar woonplaats Iconium spreken.

Daar besloot ze ondanks tegenwerking  van haar familie met Paulus mee op reis te gaan.

 De apostel had daar blijkbaar  geen moeite mee De jonge vrouw werd daarop volgens de overlevering tweemaal wonderlijk uit precaire situaties gered.

 

Eerste vrouw in mannenkleren

Het meest tot de verbeelding spreekt het feit dat Tekla uit het klassieke rollenpatroon stapte, haar haar liet afknippen en mannenkleding aantrok. 

Dit deed zij waarschijnlijk om bij haar werk in Gods koninkrijk geen prikkelende afleiding  voor mannen te zijn. Hier zit al de gedachte achter dat sexualiteit een broedplaats van de zonde is.

Nog een andere herinnering aan pelgrims op weg naar het Heilige Land  is dit kasteel in zee, gebouwd door de Byzantijnen in 1104 bij Silifke

Dit was een zeer diep waterreservoir bij Silifke.
Nu is de ruimte opgevuld met puin en stenen maar je krijgt toch een goede indruk hoeveel water zo’n cisterne kon bevatten
.