A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sichar De bron van Jakob


  

Sichar (Sichem)

Zo kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sichar (Joh.4:5).

In de tijd van de aartsvaders lag Sichem daar heel dichtbij. Sichem was van oorsprong een Kanaänitische stad Zie ook Sichem.

 

Deze foto werpt licht op een woord van Jezus dat in de vertaling van het NBG luidt:

De velden zijn wit om te oogsten (de Nieuwe Vertaling heeft: de velden zijn rijp om te oogsten – begrijpelijker, maar niet correct) Jezus doelde op de altijd witte kleding van de Samaritanen.

Toen Jezus door de velden van Sichar liep, was het nog winter. De leerlingen zeiden tegen elkaar: nog vier maanden dan komt de oogst! Maar Jezus  denkt aan de oogst in het Koninkrijk van God.

Hij zegt tot zijn leerlingen: kijk eens om je heen. Al die in het wit geklede Samaritanen. Ze schuiven achter elkaar als witte schoven. Vormen zij geen ongebruikelijk vroege oogst? Het ziet er wit van mensen! Jezus denkt in termen van het Godsrijk dat in Hem was verschenen.

De berg Gerizim. Hier stond het heiligdom van de Samaritanen.

Op deze oude foto zien we het dal waar de stad Sichar was gelegen. Tussen de bergen Ebal en Gerizim. Hier bevond zich ook de Jakobsbron.

De berg Ebal was erg kaal en rotsachtig. In contrast daarmee was de  sterk begroeide berg Gerizim met struiken en bomen. In de bijbel zijn deze bergen symbolen van zegen en vloek. Zij die luisteren naar Gods geboden zullen zijn als de Gerizim, vruchten dragen voor God. 

Bron en grot

Ikonostase in Grieks Orthodoxe kerk Sichar