A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Salem / Melchizedek


 

 

Melchizedek zegent Abram

Er zijn verschillende ziekenhuizen die de naam Salem droegen of dragen.Het ziekenhuis Salem op de Veluwe is jaren geleden afgebroken en met andere ziekenhuizen vervangen door het Sint Jansdal in Harderwijk

 

In Genesis 14 komn we een merkwaardige  figuur  tegen: de priester-koning van Salem.  In dit woord herkennen we het Hebreeuwse woord Sjalom, vrede. Salem was waarschijnlijk de voorloper van Jeruzalem. Archeologen denken dat die plaats even ten noorden van Jeruzalem heeft gelegen. Melchizedek  leefde in de tijd van Abraham. Zijn naam betekent: koning der gerechtigheid.  

Psalm 110

 Zijn naam wordt ook genoemd in psalm 110.”Je bent priester  voor eeuwig, zoals Melchizedek”. Hij straalt al de weerschijn van de Christus  uit. Vooral als we in Psalm 110 lezen: ‘De HEER spreekt tot mijn heer:Neem plaats aan mijn rechterhand”. Is dat niet een stille  verwijzing naar wat we lezen over de hemelvaart van Jezus: ‘Zittende ter rechterhand van God?’ 

Hebreeën

  De schrijver aan de Hebreeën herinnert ons uitvoerig aan deze Melchizedek (Hebr. 7:1).Hij was een heel ander soort priester dan de priesters die afkomstig waren van de stam van Levi. Hij was uniek: zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. Hij heeft natuurlijk wel een vader en moeder gehad, maar de schrijver aan de Hebreeën wil  daarmee zeggen, dat deze Melchizedek  geen priester is  geworden in de lijn van Aäron. Hij is geen priester geworden  via afstamming. Hij was er zo maar inééns. Daarin lijkt hij op Jezus. Jezus was ook een hogepriester. Hij was ook koning. Ook hij was van een heel bijzondere afkomst. Hij was niet uit de stam van Levi. Hij was priester  volgens het patroon van Melchizedek. Hij kwam niet voort uit de vuile bedding der geslachten. Hij kwam van Boven, priester van de Allerhoogste God. Dat was ook typerend voor  Jezus’ zegt de schrijver. Ook Hij was uniek. 

Brood en wijn

  Als Abraham na zijn overwinning op Kedor Laomer en de andere koningen terugkeert, komt deze Melchizedek Abraham tegemoet met brood en wijn. Hij was geen priester van de een of andere heidense godheid, nee hij was een priester van God, de Allerhoogste en hij sprak een zegen over Abraham uit:Gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, schepper  van hemel en aarde. Gezegend  zij God de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit (Gen. 14:19). En nu staat er nog iets geschreven van deze merkwaardige priester-koning van Salem. Hij gaf hem brood en wijn.Als we deze Melchizedek als een voorlopige afschaduwing mogen beschouwen van de ware Koning der gerechtigheid, dan kan het niet anders of brood en wijn herinneren ons aan de instelling van het Heilig Avondmaal, aan de Eucharistie, de Maaltijd van de Heer.