A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Syracuse


  

  

Syracuse

 

 

Haven van Syracuse

Route van Paulus' reis naar Rome

 

Wist u  dat Paulus ook op Syracuse op het eiland Sicilië is geweest?

Ik heb het jaren lang nooit geweten, maar onlangs ontdekte ik dat de apostel op weg naar Rome als arrestant drie dagen lang op het eiland Sicilië heeft gelogeerd.

Het schip moest daar voor anker blijven liggen omdat  de wind plotseling uit een andere hoek ging waaien.   Sicilië was het eerste eiland dat het Alexandrijnse graanschip waarmee Paulus voer, aandeed na de vreselijke schipbreuk op het eiland Malta (Hand. 28:11).

Het Alexandrijnse graanschip waarmee Paulus reisde,  liep de Portus Magnus binnen, de grote haven van de stad die zelf op een eiland was gebouwd en  in de tijd van Paulus al met de vaste wal verbonden was met een stenen brug.

     

Op het kaartje zie je dat het schip met Paulus tussen Sicilië doorvoer. Dat is de Zeestraat van Messina.

Deze is berucht door haar plotseling op komende gevaarlijke stromingen, waar elk schip ook nu nog rekening mee  moet houden. '

Hier is de enige plek in de Middellandse Zee waar eb en vloed zich sterk laten gelden en dat nog wel in dubbele mate, zowel van de Ionische Zee als vanuit de Tyrrheense Zee.

 

Scylla en Charybdis

 

De bekende Griekse schrijver Homerus plaatste hier de Scylla en de Charybdis.

De Scylla was de naam van het monster met zes hondenkoppen, twaalf poten en drie rijen scherpe tanden dat onder de rotsen  tussen Italië en Sicilië woonde en Charybdis het eilandje daar tegenover, waar een draaiklok was die men zich dacht als een reuzin die driemaal per dag de wateren in zwolg en weer uitspoog.

Tussen Scylla en Charbydis doorvaren betekende voor de zeeman dan ook dat hij goed koers moest houden, want aan beide kanten waren grote bezwaren.

Uit talrijke catacomben en oude kerken  blijkt dat het geloof in Jezus in deze beroemde stad al heel vroeg wortel had geschoten.

Uniek is in Syracuse de kathedraal van Monreale -  aanvankelijk een tempel gewijd aan Pallas Athene -  en nu de enige Dorische tempel die nog als een godsdienstig heiligdom fungeert.