A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schat in akker


Schat in de akker  Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen (Matt.13:44-48) 

Kostbare  schatten stopte men inIsraël in de grond of verborg men in een grot.In 2009 heeft men in Judea, vlak bij Jerzualem een ongelooflijk grote geldschat gevonden van Simon Bar Kochba.Hij was een bekende joodse verzetsstrijder tegen de Romeinse bezettende macht in Israël.Vele joden dachten dat hij de Messias was. De verborgen schat bevatte honderden Joodse munten.Toen de Romeinen naderden hadden ze die munten goed verstopt. De munten zijn  gevonden, maar de eigenaars zijn gesneuveld.Ik laat u een klein gedeelte van die schat zien. 

Grot waarin de munten zijn gevonden