A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stierenheiligdom


  

  

Serapeion (stierenheiligdom)

Israël, dit is uw god die u  uit Egypte heeft geleid ( 1Kon.12:28)

We kunnen ons vandaag niet voorstellen dat vroeger zowel in Egypte als in Israel de stier als een god vereerd werd. Ook dode stieren werden aanbeden!!

Eindelijk komen we bij het Serapeion, een in de rotsen uitgehakt, sinister en somber  onderaards gewelf, in de vroegere dodenstad Memfis. We gaan met een zekere huiver de donkere, spookachtige ruimte in. In het midden bevindt zich een corridor, een zeer brede gang. Aan weerszijden van deze corridor zijn grote vertrekken in de rotsgrond uitgehouwen. 24 in totaal.

Aan weerszijden 12. Als onze ogen aan het donker gewend zijn, ontwaren we een reusachtige sarcofaag, gemaakt uit één blok gepolijst graniet. Elke sarcofaag weegt 65.000 kg en bevatte eenmaal het lichaam van een gebalsemde stier. De begrafenis van zo’n stier koste schatten.Hij werd dan ook met groot eerbetoon begraven

Apisstier  wordt aanbeden door twee vrouwen. De stier werd vereerd als een god van de vruchtbaarheid. Veel kinderloze vrouwen die graag kinderen wilden hebben, brachten een bezoekaan het serapeion.

Oorspronkelijk was dit een tempel in Pergamum die als stierenheiligdom gebruikt werd. Daarna was het een kerk

 

Memfis was de hoofdstad van het oude Egypte. Daar bevond zich het Serapeion.

Apisstier

Dat was een   tempel waar zowel levende als dode stieren  gewijd waren aan de god Ptah. Het gouden kalf dat in de bijbel genoemd wordt (Ex. 32:4) was niets anders dan de heilige Apisstier die in Egypte werd vereerd.

Zodra het volk Israël de levende God  die zich aan Abraham geopenbaard had, verloochende, verviel het weer in het veelgodendom van Egypte, waar de verering van de stier zo’n belangrijke rol speelde. Kun je dat nu nog zien?

Nou  en of. Maar dan moet je met mij even meegaan naar zo’n heiligdom van een dergelijk stierkalf.

Dat heiligdom heet een Serapeion. Je moet wel te voet door de gloeiend heette woestijn een heel eind lopen.

Als je dat niet kunt, kun je eventueel gebruik maken van een kameel.

Wit driehoekje

Nu was niet elke stier geschikt voor de cultus.Hij moest aan heel wat kenmerken voldoen Op zijn voorhoofd moest een wit driehoekje aanwezig zijn en aan zijn rechterzijde moest een maansikkeltje zijn afgebeeld.

Werd ergens in Egypte zo’n stier gevonden, dan vierde het hele land uitbundig feest. Men bracht het naar Memfis waar het voor de verdere duur van zijn leven werd vereerd.

Boven de ondergrondse begraafplaats bevond zich een tempel waar de levende  stieren vereerd  werden.

Van heinde en ver kwamen de pelgrims naar het Serapeion om zowel de levende als de dode stieren te vereren.

 

Maakt velden en vrouwen vruchtbaar

Boeren bezochten het heiligdom voor het krijgen van een goede oogst en vrouwen bezochten de levende Apisstieren om in verwachting te komen.

De heilige Apisstier alleen maakte landerijen en

vrouwen vruchtbaar.Als  er geen oogst  was en er geen kinderen kwamen, betekende dat een ramp.

Dat had Israël gezien in Egypte.

Als Mozes maar niet terugkomt van de ‘berg Gods’ wil het  volk óók zo’n kalf hebben. Een gouden stierkalf nog wel.

 Iedereen sleept gouden vorwerpen aan. Het goud wordt gesmolten en als eindelijk  het beeld gemaakt is, roept het volk met groot enthousiasme:  “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid (Ex. 32:4)

 

Jerobeam

Eeuwen later heeft Jerobeam de koning van het tien-stammenrijk Israël twee gouden stierkalveren maken’Hij heeft  ze opgesteld in Dan en Bethel (1 Kon. 12:28) U bent nu vaak genoeg naar Jeruzalem gegaan ter bedevaart Israël! Dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid.

Het gouden kalf  leek sprekend op de heilige Apisstier, die de Egyptenaren vereerden vlak bij de oude hoofdstad Memphis.De Apisstier was de ba (verschijningsvorm)  van de godheid Ptah.

De stier was het symbool van vruchtbaarheid, voorspoed en levenskracht.

In het voorjaar werd hij in een feestelijke processie rond de ingezaaide akkers geleid. Je kon over hem beschikken en nu was je niet zo weerloos en kwetsbaar.

Door magische rituelen kon je namelijk  beschikken over goddelijke machten.

 Als  Israël een gouden stierkalf  gaat maken vervalt ze  in het oude heidendom van Egypte

Egypte dacht dat het stierkalf  het beeld van de godheid was.

De Bijbel zegt Jezus Christus is Gods Zelfportret.