A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sunem: Elisa


  

  

Sunem

Op zekere dag kwam Elisa door Sunem (2 Kon. 4:8).

 

 

Sunem lag in  de   vlakte van Jizreël dat je hier ziet. Daar woonde een voorname vrouw die hem uitnodigde bij haar te komen eten.

Elisa beloofde  dat zij een zoon zou krijgen. Jaren later wordt deze zoon echter ziek.

 Ze zegt dan tot haar knecht;

Zadel de ezelin en breng me zo gauw mogelijk naar de godsman, naar Elisa.

Elisa bevond zich op dat ogenblik op de berg Karmel een paar uur gaans van Sunem.(2 Kon. 4: 25).

Gehazi moet dan met de vrouw meegaan en de staf van Elia leggen op de jongen en hem weer tot leven wekken.

De wonderdoener

De profeet Elisa heeft het werk van zijn meester Elia voortgezet.

Hij is ook een vurige ijveraar voor de  zuivere eredienst en voor een krachtige handhaving van de wet van Mozes.

Toch is hij een andere man dan zijn voorganger.

De verhalen rondom Elia ademen een sfeer van een huiveringwekkende grootheid, maar als we met Elisa in aanraking komen krijgen de verhalen een sfeer van een zekere genoeglijkheid.

Volksverhalen

Het zijn  volksverhalen met een eigen soortelijk gewicht. Ze vragen ook een eigensoortige uitleg.