A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sjofar / Ramshoorn


 

Een ander woord voor Sjofar is de ramshoorn. Is de Sjofar wel een muziekinstrument? Je kunt er geen melodieën op spelen. Het is meer een signaalinstrument  te veergelijken met de sirene. Het Joodse instrument is meestal van de hoorn van een ram gemaakt. Vandaar het woord ramshoorn. De sjofar werd vaak gebruikt om het volk Israël op te roepen tot de strijd.

 

 

 

Oproep tot verootmoediging

 

 De ramshoorn werd vooragebruikt op Jom Kippoer (grote Verzoendag) en op Rosj Hasjana(Nieuwjaarsdag).De Sjofar roept op tot verootmoediging. Die gedachte is verbonden met de Sinaï waar Mozes de twee stenen Tafelen van de Tien geboden ontving. Waarschijnlijk werd de ramshoorn ook geblazen toen Jezus op 12 jarige leeftijd werd aangenomen als Bar Mitswah, zoon der wet. Dat was wel gebruikelijk.

 

Alleen in synagoge

 

De sjofar is het enige instrument dat in de synagoge mag klinken. Andere instrumenten zijn officieel verboden uit verdriet over de verwoesting van Jeruzalem. Omdat de ramshoorn geen kleppen of gaten kent, kun je er alleen natuurtonen op spelen. Een complete melodie is niet mogelijk Net als bij de jachthoorn