A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stad Gods alle religies (1)


Stad Gods: alle  religies (1) 

De Vadergedachte ontbreekt in alle godsdiensten buiten het christendom.Kunskenners beweren dat  op dit schilderij links een vrouwenhand zicht baar is, God is ook als een moeder Jezus  vergelijkt zich ook met een moeder kip. Als een hen haar kuikens bij elkaar oudt, zo wil Christus zijn kinderen bij een brengen God rent ook als een Vader op de verloren zoon af.Dit beeld kent de moslim niet.

 

 

Aberaham vader aller gelovigen: joden, christenen en moslims

In alle drie religies is sprake vn een offer

 

Er zijn vandaag veel mensen die  de stad van God menen te kunnen bereiken buiten Betlehem om. Dat is een  belangrijke Bijbelse plaats. De hoge God is exclusief naar ons toegekomen via Betlehem.

 

Abrahamitisch geloven

 

Sommigen gaan uit van een Abrahamitische oecumene. (zie Abraham / oeumene met foto’s).Ze willen een andere leeswijzer voor Christendom, Jodendom en Islam, want volgens hen was Jezus geen christen, Mozes geen Jood en Mohammed geen moslim. Ze waren gelovigen. De Harvarduniversiteit heeft zelfs een nieuwe pelgrimsroute ontworpen, een soort Pieterpad voor alle religeeuze   gelovigen.Dat is toch geweldig!

 

Niet via  Betlehem

 

Maar die pelgrimage gaat niet via Betlehem. In de godstad van de toekomst zullen alle gelovigen elkaar ontmoeten.Dat ideaal komen we tegen in het boek “Thora, Evangelie en Koran van een oud-hoogleraar godsdienstwetenschappe aan de Vrije Universiteit.

Volgens Anton Wessels zien joden, christenen en moslims allen uit naar de ene stad van God waar God zal wonen bij de mensen.  De Godsstad is de toekomst van  deze drie religies. Het gaat in genoemde godsdiensten vol gens deze theoloog ook om het ene verhaal. Het gaat om de ene gemeenschap van “geroepenen”,:het  Hebreeuws qahal, Griekse ecclesia en Arabisch  umma. Al veel te lang hebben wij geprobeerd zieltjes te winnen en elkaar verketterd. Heilige teksten hebben we tegen elkaar uitgelegd. Zo schrijft  Wessels in zijn(geloof ik) laatste boek Thora, Evangelie en Koran, 3 boeken,2 steden en 1 verhaal. Mozes, Jezus en Mohammed zijn niet het exclusieve bezit van één religie.Daarom moeten we volgens  prof. Wessels

 

 Anderen respecteren

 

we elkaars wederzijds respecteren en de waarde van elkaars geloofsgoed erkennen.Erkennen  is nog bniet zien als één gemeenschap..

De idee dat alle godsdiensten een gemeenschappelijke oorsprong hebben en dat zij alle uiteindelijk terug te voeren zijn op één verschijnsel is eeuwen lang een geliefd thema geweest in de godsdienstwetenschappen Zal God hier niet wit van woede over zijn?

 

Jezus is uniek!

  Het is mij opgevallen dat Jezus gezegd heeft:”Ik ben het leven”. Hij zegt niet:Ik heb het leven”, of “Ik ken het leven”, maar Ik ben het leven. Dat is een uitspraak zonder weerga.Velen zullen dat een  verbijsterende uitspraak vinden Hij is echtoch het eeuwige leven! Wie in Hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.Die man of vrouw kent het echte leven.