A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schepping Big Bang


Een bekende model voor de verklaring van het ontstaan van het heelal heet  BIG BANG Is de aarde ontstaan uit een grorte oerknal?

 Velen nemen aan dat de wereld is ontstaan door een ontzaglijk grote knal. Het is begonnen met de waarneming dat melkwegstelsels zich van ons af  bewegen. Hoe groter de afstand tussen hen en de  aardbewoners, des te sneller de afwending

 

 Uitdijend heelal?

 

Terugspoelend zou je denken dat  die melkwegstelsels steeds dichter bij elkaar komenDe argumenten voor een uitdijend universum zijn wel geloofwaardig Maar daarbij ga je ook weer uit van een hypothese, namelijk dat de melkwegstelsels elkaar niet door zwaartekracht beïnvloedenHet blijft bij een model, dat verder gaat dan de horizon van de wetenschap.

 

 Autonoom?

 

Sommige geleerden beweren dat het heelal zich autonoom ontwikkeltMaar dat is óók een gelóóf Dit valt buiten de horizon van de wetenschappelijke  bewijzen.De gedachte van een Oerknal of Big Bang, is een fantasieproductHet suggereert een mechanische, ongecontroleerde ontploffing van krachten. Er zou orde in de chaos komen door zelforganiserende processenZo iets gebeurt nooit in het dagelijkse leven.!Een chaos die zichzelf organiseert, vinden we in het Babylonische scheppingsverhaal,Ook bij sommige moderne  wetenschappers en bij het New Age-denken.Meest voor de hand liggend is te beamen, dat  God de HEER de wereld schiep.In Genesis lezen we van een bewuste scheppingsdaad. Een  Superieure, Persoonlijke Intelligentie. Dat is God de HEER die sprak en het was er. Hij gebood en het stond erNiks geen flauwe kul  over  zelforganiserende processen!