A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schorpioen


Ik heb ju llie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is(Luc. 10: 17)

 

Toen Jezus op weg was naar Jeruzalem  en Hij zijn leerlingen jitzond om zjn komst aan te kondigen, had Hij hen de bevoegdheid gegeven om demonen uit te werpen, om slangen en schorpioenen te vertrappen.

 

Schorpioen

 

 

 Wat moeten we met deze tekst beginnen? We hebben nu toch geen last meer  van schorpioenen? We moeten luisteren met de oren van de discipelen. In Nederland zul je geen schorpioen kunnen vinden. Ze leven in warme landen en bij voorkeur in de woestijn. Ze zijn net als de slangen gevaarlijk vanwege het gif. De farao had niet zonder reden altijd de kop van een cobra op zijn voorhoofd. Ze kunnen mens en dier vergiftigen.

 

Symboliek

 

 

We moeten deze woorden niet letterlijk, maar symbolisch verstaan. Zo alleen doen we recht aan de Schrift. Dan krijgen ze voor ons betekenis. Jezus past zich in zijn woordgebruik aan aan het spraakgebruik van zijn tijd. Slangen en schorpioenen waren de symbolen van het dodenrijk, van de hel  de grote vijanden  van het koninkrijk van God dat in Jezus was gekomen. Ze waren in dienst van Satan. In de verhalen van Jezus gaat het altijd over het Koninkrijk van God en de vijanden van dat Rijk

 

Niet meer in de hemel, maar op aarde

 

 

Die vijanden  waren in de hemel om de mensen aan te klagen bij God. Maar God heeft ze weggejaagd. Onstuitbaar als  een bliksemschicht.  Satan kan ons niet meer aanklagen. We hebben immers een goede Advocaat als pleitbezorger:Jezus Christus. (Zie Voorspraqak).  Op aarde zijn de demonen nog  wel vreselijk actief. Ze vergiftigen de samenleving. Jezus geeft zijn leerlingen de bevoegdheid hen te bestrijden. Maar jullie moeten niet blij zijn dat de geesten zich aan jullie onderwerpen maar dat jullie namen staan opgetekend in de hemel. Dat is het receptiealbum van het Gods Rijk.