A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beest uit de aarde


In Openbaring 13  lezen we  over het beest uit de aarde.

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft, het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig (0enb. 13:18)

666

Het getal van het beest is 666 Wat  wordt daarmee bedoeld?  Daarmee wordt aangeduid de valse profetie De leugenpropaganda, die er voor zal zorgen dat velenhet beest uit de zee, d.w.z. de antichristelijke staatsmacht zullen aanbidden.

 

666 is bijna 777 

Het beest uit de aarde lijkt op het Lam (vers 11), maar je moet je niet vergissen, want het spreekt als de draak. Het beest uit de aarde zal proberen via radio en televisie, krant en boek, de mensen te indoctrineren en de gelovigen van bijbel enkerk te vervreemden. Met brallende kreten en schone leuzen zal het velen verleiden. Het getal van het beest is 666. Het heeft bijna goddelijke, volmaakte macht ( het is niet het getal 777).

 777= getal goddelijke volheid

 

Het getal 777 is het symbolische getal van de goddelijke volheid. Tegenover hen die het merkteken van het Beest op hun voorhoofd dragen,  ziet Johannes in het visioen dat God hem laat ziende grote menigte  van het Lam,  Jezus Christus.