A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbel en Koran


 

 

Dat we Bijbelse plaatsen zo belangrijk vinden, hangt samen met de inhoud van ons geloof. Wij geloven dat er in de Bijbel sprake is van een geschiedenis van Gods openbaring . Daarin krijgen Bijbelse plaatsen als  Betlehem en Golgota een speciale, meer waarde. God heeft zich niet eenmalig geopenbaard in een heilig boek. Gods openbaring voltrekt zich in een historische voortgang.

 

De Koran is een boek voor iedereen. Je moet alleen wel het Arabisch beheersen, want iedere vertaling, hoe nauwgezet en gegtrouw ook,   wordt als een interpretatie beschouwd die inferieur  is aan de originele tekst!!

 

 

 

 

Een moslimbezoeker van onze site schreef me eens: “het christendom is net als de islam een boekreligie. Wij zeggen: Gods Woord is de Koran en jullie zeggen Gods Woord is de Bijbel. En bovendien vereren we ook Abraham en komt de naam van Jezus ook in de Koran voor”.

Ik geloof dat wij niet kunnen zeggen dat de Bijbel Gods Woord is. De Bijbel is zeker ook Gods Woord, maar Gods Woord en de optekening daarvan in de  Bijbel vallen niet samen. Ze zijn niet identiek. De Koran is een ‘vóórgegeven’ boek. Volgens de islam is er eerst het boek van Allah en daarna de profeet die het boek doorgeeft aan zijn medemensen. Mohammed is geen auteur  van de Koran!

 

 

Wij geloven dat God zich eerst geopenbaard heeft in de profeten, daarna  in de Christus en tenslotte door de apostelen.

 In het christelijk geloof is het precies anders om. De Bijbel gaat niet vooraf, maar volgt. Het boek van de christenen is de kristallisatie van Gods Woord, dat via de profeten, Christus en de evangelisten en apostelen tot ons komt.

In duizenden kansels ligt weer een andere vertaling van de bijbel op de kansels. Je hoeft geen Hebreeuws of Grieks te kennen om de echte bijbel te kunnen lezen.

 

 

 

Het boek van de Bijbel getuigt van hen en Hem. Als aan de christen gevraagd wordt: waar openbaart God zich het hoogst en het meest wezenlijk, dan zal hij antwoorden: in Christus. Maar als je aan de moslim genoemde vraag zou stellen, antwoordt hij :Allah openbaart zich op zijn hoogst en op zijn wezenlijkst in de Koran. Hij zou ook zeggen:Gods Woord is de Koran. Maar de christen zal nooit beweren: Gods Woord is de Bijbel. Dat is te exclusief. God Woord is zeker ook de Bijbel, maar dit  boek is voor ons secundair. Het komt op de tweede plaats. Wij geloven dat we de meest essentiële openbaring van Gods Woord in Jezus Christus vinden. Daarom is de typering van het christelijk geloof als boekreligie niet juist!

De Koran bestaat van het begin tot het einde uit woorden van Allah volgens de moslims. Zij verwijten aan de Bijbel dat daar mensen aan het woord zijn die geschiedenissen verhalen en dat alleen maar in bepaalde gedeelten God direct aan het woord komt, zoals in de Wet en de Profeten. Christenen en Joden zullen daarentegen opmerken, dat dit historische karakter van grote delen van de Bijbel juist samenhangt met de inhoud:God is een God die spreekt en handelt juist in de historie. En dan moeten we natuurlijk denken aan zijn spreken en handelen  via Israël, via profeten en apostelen en ten slotte in het optreden en de verkondiging van Jezus en zijn apostelen.