A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betlehem / Panorama


 

De geboortekerk is een van de vroegste christelijke gebouwen. De kerk werd tijdens het bewind van Justinianus(527-565)  vervangen op dezelfde plaats als de kerk van Constantijn. Het was bij toeval dat dit gebouw tijdens de Perzische in vasie van 614 aan de vernietiging ontsnapte.

De Perzen spaarden de kerk omdat zij de Magi(de drie Wijzen uit het Oosten) in  vertrouwde kleding aantroffen in het mozaiek op de facade. Het was de enige kerk in het land die gespaard werd!

Zie ook Betlehem/ Engelenzang

Het is natuurlijk mogelijk dat hier de grot lag waar Jezus is geboren. Verblijfplaatsen van het vee waren meestal grotten, die in het zachte kalksteen gemakkelijk konden gegraven worden. Al heel gauw trokken pelgrims hierheen. Maar de plek met de zilveren ster vormt wel een groot contrast met de geboorte en het optreden van Jezus. Het tafereeltje bij de voerbak was zo doodgewoon. En toch... en toch: hier lag God zelf te kijk voor het ruwe herdersvolk van Betlehem. duizelingwekkend groot is de Schepper van het heelal, Hij werd duizelingwekkend doodgewoon.Zijn volgelingen mogen ook doodgewoon zijn

 

Betlehem gezien vanuit het noorden. De weg op de voorgrond loopt dus naar het zuiden.
Ze gaat via Betlehem naar Hebron.

Panorama

Betlehem was niet belangrijk genoeg  om genoemd te worden in de stedenlijsten van Juda.

Maar toch is hier de Messias geboren, de Verlosser.

Hier woonden ook de voorvaderen van Jezus namelijk David en Boaz. Hier kwamen Elimelech en Noömi vandaan.(Ruth 1: 2)

Het hele gezin is in de tijd van hongersnood gevlucht naar Moab.

Daar stierven   Elimelech en de beide zonen van  Elimelech en Noömi, Machlon en Kiljon. Met haar schoondochter Ruth keerde ze later weer terug naar Betlehem.

Daar is Ruth de Moabitische getrouwd met Boaz (Ruth 2:1). Afstammelingen in rechte lijn van dit echtpaar waren achtereenvolgens Obed, Isaï en David (Ruth 4: 22)

Op deze borden staan Juda en Betlehem vermeld in het Hebreeuws, het Arabisch en het Engels.

Betlehem lag in het gebied van de stam van Juda, aan welke naam ook de Joden hun naam ontlenen.

Hier in Betlehem werd Jezus geboren.

Het gastenverblijf  bevond zich op de eerste verdieping. Op de begane grond waren de verblijfplaatsen van de dieren. Op deze foto kun je de kop van de ezel net niet zien, omdat hij bezig is te eten uit de voederbak, waarin Maria de kleine Jezus even later zal neerleggen.

Er was wel plaats in de herberg  voor Jozef en Maria , maar niet in de “kataloema’ het gastenverblijf op de eerste verdieping omdat dit al gevorderd was door de overheid. De NBV vertaling heeft  ten onrechte: “omdat voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad”. Het moet dus zijn: nachtverblijf in de herberg!