A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bar'am /synagoge


Bar’am /synagoge

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bar’am, hoog in de bergen van Opper-Galilea, ligt de best bewaard gebleven oude synagoge van Israël. Van de omgeving is nu een nationaal park gemaakt. De synagoge ligt dicht bij de Libanese grens. Hij is heel oud: hij stamt namelijk uit het einde van de eerste eeuw of het begin van de tweede eeuw na Chr.

 

 

 

 Het is mogelijk dat zelfs kleinkinderen of achterkleinkinderen van Jezus’ tijdgenoten aan de bouw van de synagoge van Bar’am hebben meegewerkt.

De verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr.(zie Jeruzalems verwoesting) betekende het einde van het joodse politieke en militaire leven. Toch werd het nog gedurende de drie volgende jaren voortgezet in Masada (zie Masada). Tijdens de opstand van Bar Kochba -  ongeveer zestig jaar later -  beleefde het een korte opleving. Het centrum lag vooral in Galilea. De Romeinse keizer Septimius Severus was zeer welwillend jegens de Joden. Onder zijn regering en die van zijn zoon bloeide het culturele leven van de joden in Galilea weer op. Zij mochten in het openbaar weer hun godsdienst uitoefenen.

 

 Synagoge

 

In  Bar'am bevindt zich ook een Marionietenkerk

Amin Gemayel, de voormalige Libanese president,  -zelf maronitisch christen - kan Libanon een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen vaneen dialoog tussen de godsdiensten in het Nabije Oosten

 

 

 

Het mooiste is de toegang

 Het eerste wat zij deden was het bouwen van een synagoge. Zie de foto’s van Bar’am. De oudste synagogen van Israël stammen uit deze tijd en die van Kafarnaüm en Bar’am zijn het best bewaard gebleven.

De synagoge van Bar’am bestond uit een sierlijke, rechthoekige gebedsruimte met daar voor een portaal waarvan het dak door zuilen werd gedragen. Het indrukwekkendste deel van het gebouw – dat nog steeds overeind staat – is de voorgevel. Deze ligt op het zuiden en staat gekeerd naar Jeruzalem. Hij bestaat uit drie stenen portalen waarvan de middelste het grootste is en een halfronde boog draagt die is versierd met wijnbladeren en druivengrossen.

 Huis van bidden, leren en ontmoeten 

Wat is dit toch een oude sjoel, niet ? De sjoel was voor de joden (Bene Jisraél= kinderen van Israel (het tweede huis na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Chr. Het Hebreeuwse woord voor huis is “bet”
 Betlehem betekent broodhuis.

Zo’n sjoel was

Een  huis van gebed (Bet Tefila)Een huis om te leren (Bet Midrasj)

Een huis voor ontmoeting   (Bet Knesset)  U kunt in Rome een sabbatviering meemaken in een van de 13 synagogen. Kijkt u maar eens naar Rome voor de joden

Het Griekse werkwoord syn-agein betekent samenbrengen. Een synagoge kon ook een open plek zijn in een klein dorp, waar enkele tientallen joden werden samengebracht. Een dergelijke synagoge hoeft dus niet altijd een gebouw te zijn zoals in Bar’am! Nazaret was een gehucht en bezat zeker geen stenen synagoge. Waarschijnlijk kwamen de bewoners samen in de open lucht op een afgebakende plek, dus ook Maria, Jozef en Jezus. Bij opgravingen heeft men dan ook geen resten van een stenen gebouw gevonden.

Zie verder bij synagoge-.Interieur,- Bestuur, Jezus in de synagoge Liturgie, Sjoel -Tempel en Tora 

 Rooms-Katholiek en Protestant

 

De Rooms-Katholieke liturgie sluit vooral aan bij de oudtestamentische offerdienst en daarom staat daar het altaar centraal. De Protestantse eredienst sluit meer aan bij de synagoge en daarom staat daar de kansel in het middelpunt,( zie bij synagoge liturgie)