A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbel en vrouwen


   

 

Zie ook:Bij VROUWEN

Jezus en zijn team

Jezus en de prostitué

Jezus en de weduwe

Jezus en  gastvrouw Marta

Jezus en de gelovige Maria

Jezus en de dochter van Abraham

Jezus en Talitha

Jezus en de Samaritaanse (3 maal)

 

 

 

Twee meisjes van de Bijbelschool

Plattelandskerken en de moderne kerken in de Chinese steden puilen uit. Dat zie je ook goed als de kerken uit gaan..

 

 

Plaats van de vrouw

 

 

Wat is de plaats van de  vrouw in de Bijbel? In het Middellandse Zeegebied geldt de regel dat een  vrouw onder het gezag van een man valt. Dat kan haar echtgenoot zijn, haar vader of haar oudste broer.. Mannen en  vrouwen waren niet gelijkwaardig en dat was ook zo in Israël. Een vrouw ontleende haar status vooral aan het gehuwd zijn en het hebben van kinderen. Mannen en vrouwen gingen niet ontspannen met elkaar om. In de synagoge zaten ze dan ook strikt gescheiden  van elkaar. Een man mocht een vrouw niet aanraken, want dat wekte argwaan op. Ook in Israël beschouwde men de vrouw als de mindere van de man.Net als de kinderen telden de vrouwen eigenlijk niet mee. 

‘Bijbelvrouwen’

  Door alle eeuwen heen zijn vrouwen intens betrokken geweest bij het evangelisatiewerk. Net als in China is in Zuid-Korea de kerk opzienbarend gegroeid. Van een kleine minderheid rond 1900 nam het aantal gelovigen daar toe tot bijna een kwart van de bevolking. Bijbelvrouwen speelden hier een toonaangevende rol.

 China

 

Xiaomin uit China schreef meer dan negenhonderd hymnen. Haar invloed in de Ondergrondse Kerk en in de Drie-Zelfkerken van China moet enorm groot zijn  geweest zijn. Men schat dat het percentage  vrouwen  in de Zuid-Koreaanse kerk 70% procent bedraagt en in de Chinese huisgemeenten zelfs 80%.Maar ook in de zendingskerken van Latijns-Amerika en Afrika is dit percentage erg hoog. Ook bij het kruis van Jezus waren de vrouwen ver in de meerderheid. Heeft God wellicht een voorkeur voor de vrouw? Ik geloof het zeker. Niet vanwege haar vrouw-zijn, maar vanwege het feit dat het juist vrouwen waren die achtergesteld  werden in de samenleving.