A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Boom der kennis


Boom der  kennis…

 

In Genesis lezen we over de boom der kennis van goed en kwaad..De vrucht van deze boom was een verboden vrucht. Van alle vruchtbomen in het paradijs mocht de mens eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wat is dat voor  een verboden vrucht geweest?

 

Appel?

 

In de volksmond is die vrucht een appel geweest. Dat was een associatie met het Latijn. In die taal wordt de vrucht malum genoemd. Malum betekent zowel kwaad als appel. Daarom werd de verboden vrucht een appel genoemd.Net zoals bij ons het woord noot twee betekenissen heeft.

In de Bijbel komen geen appelbomen voor. De verboden vrucht van de boom zal dan ook geen appel geweest zijn.

  Vijgenboom  

De enige vruchtboom die inde Bijbel genoemd wordt is een vijgenboom. Het ligt voor de hand aan te nemen dat een vijg bedoeld is. De vrucht van de vijg heeft door haar spleet veel weg van het vrouwelijke geslachts orgaan. Gecombineerd met  de Latijnse naan malum, kwam men tot de gedachte dat  de seksuele lust de bron van het kwaad was. Het is ovallend dat het blad van de vijgenboom  de functie kreeg om de sshaamte te bedekken die was op gewekt door het beleven van eigen naaktheid  en het zien van de naakte Eva. Door de   erotische vorm van de vijg werd de vrucht als een lustopwekkend middel gezien en kreeg de vrouw een negatief imago. Er zijn ook wel andere bomen genoemd dan de vijgenboom  maar   laten we ons maar houden aan de vijgenboom.

Levensboom

 

Je moet natuurlijk niet vergeten, dat het spreken over de boom van kennis van goed en  kwaad beeldspraak is en symbolisch bedoeld. Het gaat daarin zonder twijfel over de rampzalige werkelijkheid van de oerbreuk tussen God en mens, (over de zondeval zoals de traditie fornuleert),, maar het wordt verteld in de  beeldspraak van een boom.

In het paradijs bevond zich nog een andere boom; de Levensboom, Wat was dat voor boom? De Boom des levens was een boom waarvan de vruchten eeuwig leven (onsterfelijkheid) geven. Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten werden zij verbannnen uit de Hof van Eden  om hen  ervan te weerhouden van de Boom des Levens te eten.

 

Geen noodlot, maar schuld

 

Nu stellen twee Bijbelwetenschappers dat zij onlangs het oudste verhaal over Adam hebben gevonden. Het gaat over twee kleitabletten uit de dertiende eeuw voor Christus. Ze zijn ontdekt op een archeologische  vindplaats in West-Syrië; in Ugarit.(zie UJgarit). In dit verhaal gaat  het niet over de zondeval van de mens, maar over het noodlot dat de mens heeft getroffen. De Bijbel spreekt echter niet van noodlot, maar van schuld en menselijke rebellie.