A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brede en smalle weg


 

 

De brede en de smalle weg  

Van de bekende  prent van de  ‘Brede en smalle weg’ is een nieuwe versie verschenen bij uitgever Johannes Multimedia in Doorn in september 2010.

De oude versie is al van zo’n 130 jaar geleden. Tekst en afbeeldingen zijn geïnspireerd op de woorden van Jezus in Matteüs 7 : 13 en 14:

“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.

Nauw is de poort naar het leven en smal is de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden In de NBG vertaling:

Eng is de poort, en smal de weg die ten leven leidt  De nieuwe variant is m.i. minder kunstzinnig en heeft een geringere uitstraling.

Bijbeltekst

Waar gaat dit eigenlijk over? Jezus nodigt ons uit het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daarmee bedoelt Hij niet een Koninkrijk in de hemel, maar het Koninkrijk dat uit de hemel komt. Dat Koninkrijk is gekomen in Jezus. Hij kwam ook uit de hemel. Hij is  God in mensengedaante.

 Er zijn ten opzichte van dit Koninkrijk drie opties: Je kunt het verkondigen (zoals Jezus deed), je kunt het beërven en je kunt het tenslotte binnengaan.

Je kunt het echter niet veroveren of  uit de grond stampen. Het heet immers  het Koninkrijk der hemelen. Het  komt van Boven.

Zoals Jezus ook van Hoge Komaf is. Gelukkig is dat Rijk niet onbereikbaar. Er is een weg er naar toe. Er is een poort waardoor je het kunt binnengaan. “Maa

r” zo waarschuwt Jezus, “die poort is nauw en de weg er heen is smal. Breed is echter de weg die je er van af leidt”

 

Commentaar 

De prent wil terecht laten  zien dat iedereen onderweg is. Wij zijn reizigers. Reizigers met onbekende bestemming? Waar gaan we naar toe? Het menselijk bestaan is een reis naar de eeuwigheid. De prent stelt de mens voor een beslissende keus.

De christen is een pelgrim op weg naar het Nieuw Jeruzalem

Dominant op de prent is de dubbele uitgang van de wereldgeschiedenis.

Deze loopt uit op de hemel of de hel, zegen of vloek, behouden worden of verloren gaan.

Er is een continu overdrachtelijk gebruik van de boodschap.

Alles is metaforisch.

Zie hiervoor Bijbelse geloofwaardigheid bij Onderwerpen.

De nieuwe variant van de prent laat ons moderne klederdracht zien, een volgeladen supermarktkarretje als symbool van onze genotscultuur jackpot en roltrappen naar de he. en

 

Niet vrolijk 

Ik moet u zeggen dat ik van dit alles niet vrolijk word. Als je naar de linkerkant van de prent kijkt kun je zelfs angstig worden.

Je zult als gevoelig kind op school toch maar dagelijks naar deze plaat moeten kijken! Wat is er aan deze prent zo fundamenteel verkeerd?

Het is vreselijk jammer dat de waarschuwing aan de uitnodiging vooraf gaat. Bij Jezus is het precies omgekeerd.

Zijn waarschuwingen komen pas helemaal aan het einde van de uitnodigingen, die toch koninklijk royaal zijn. In de Bergrede waaruit de tekenaar zijn inspiratie put, begint Jezus immers de mensen gelukkig te prijzen.

 

Jezus invitatie voorop! 

 

Jezus begint hen niet te geselen  met  de zweepslagen van het laatste gericht, maar noemt hen het licht der wereld. Hij laat over hen het vrolijk klokgelui der zaligsprekingen horen.

 Maar op de prent geeft Gods vriendelijk aangezicht geen vrolijkheid en licht.

De brede weg eist alle aandacht op. Je zult je toch doodschrikken als je begint te kijken.

Je begint te lezen aan de linkerkant en daar hoor je niet de  vriendelijke uitnodiging van de Heer “Komt allemaal  maar tot Mij en Ik zal je rust geven”.

Je wordt direct geconfronteerd met het eeuwige vuur voor hen die aan het einde van de brede weg verloren gaan.

En wat is die brede weg?

  

De weg van de ondeugd, van wijntje en trijntje? En is  de smalle weg dan soms de weg van deugd en fatsoen? 

 

Moralistisch?

 

De prent kan moralistisch worden uitgelegd. Schijn bedriegt. De ‘moordenaar aan het kruis’ liep ongetwijfeld heel zijn leven op de  brede weg en toch zegt Jezus tot hem Vandaag nog ga je met Mij mee naar het paradijs. En die populaire pastoor en dominee die in de kerk zo mooi kunnen preken, kunnen zich door hun egotistisch en liefdeloos gedrag voortdurend op de brede weg bevinden.

Wat zegt Jezus hierover?  Hij zegt:Niet ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is (Matt.7: 21). Jezus wil wat God wil.

Jezus zelf is de smalle weg

 Jezus is de stem van God, de spreekbuis van God, en het Woord van God. Ieder die naar Hem luistert bevindt zich al op de smalle weg, al denkt hij  soms het tegendeel! De Bijbel noemt dit genade.