A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Basan (Golanhoogte)


 

 

Dit is de bekende Golanhoogte aan het meer van Galilea. Daar lag de Joodse stad Gambla, centrum van het Joodse verzet  tegen de Romeinen in 67.Gambla werd totaal verwoest en nu is er een actiecomite: Nooit meer Gambla

Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die woont op de berg van Samaria, gij die geringen verdrukt en armen vertrapt (Amos 4:1)

 De rijke dames van de hoofdstad van Israel, Samaria, worden door de profeet Amos vergeleken met de machtige buffels van Basan, die alles vertrapten onder hun hoeven. De stieren van Basan waren bekend om hun grote kracht. De psalmdichter roept het ook uit "Buffels van Basan omringen mij (Ps 22:12)" Jezus heeft deze psalm geciteerd aan het kruis!

Hier zien we een burcht op  de huidige Golanhoogte, gebouwd door moslims in de 12e eeuw. Het gebied  is nog altijd een twistappel tussen Syrie en Israel. Hier bevond zich vroeger het paleis van Og, koning van  Basan. (Deut. 1 : 4).Het is een gebied ten oosten van de Jordaan en ten noorden van de rivier de Jarmuk.

 

 Al in bijbelse tijden waren de eiken van Basan bekend (Jes.2:13)

 Basan werd in het noorden begrensd door de Hermonbergen. Vanaf deze bergen stroomde het water via de Golanhoogte naar de Jordaan in grotere en kleinere watervallen. Hier zien we zo'n waterval  die zich uitstort in het meer van Galilea.

In dit gebied zijn honderden dolmen gevonden. Het zijn graven voor stamhoofden.Twee brede verticaal staande stenen werden bedekt met een grote horizontale steen.  De  grond was van basaltsteen en zo hard dat het delven van een graf erg moeilijk was.