A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Broertje van Jezus


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Jezus onderwijst

 

 

Zie  eerst op deze site Familieberaad. Dan heb je  de samenhang te pakken Kijk ook eens naar Nazaret/Jeshoea, daar heb ik geprobeerd een kleine impressie te gev en van  wat Jezujs kon zien in Nazaret Het lijden van Jezus begon al in zijn jeugd,Toen werd Hij door zijn broers    en zussen ook niet serieus genomen

Door het plotselinge bezoek van zijn broers laat Jezus zich niet afleiden.Hij gaat gewoon door met zijn boodschap van het Koninkrijk van God. Wie in Jezus gelooft, wordt een broer en zuster van Jezus. Relatie op ander niveaudus

 

 “Uw moeder en uw broers wllen u spreken. – Jullie zijn mijn broers en mijn moeder en jullie zijn kinderen van het Koninkrijk dat in Mij is verschenen”. 

Had Jezus een broertje? Jezus had zelfs 4 broers en hun namen worden ook in de Bijbel genoemd. Jakobus, Simon,Judas en Jozef.Na  het sterven van Jezus is Jakobus dus de oudste. Jezus had ook twee zussen. Jezus was de oudste in het gezin. Hij had het vak van zijn vader geleerd:  bouwvakker. Het Griekse woord tektoon wordt meestal vertaald met timmerman.  Niet helemaal  terecht want echte timmerlui waren er niet in Galilea, eenvoudig omdat er geen hout was. Bomen groeiden er niet. Hout moest geïmporteerd worden. Jakobus was degene die bij de dood van de oudste zoonJozef   de familiezaken moest regelen.

 

Geen greintje gloof

  

 Die broers moesten niets van hun grote broer hebben. Ze geloofden niet in hem.Ze vonden hem eigenwijs. Hij had vreemde ideeeën. Ze vonden hem een beetje  gek. Hij was niet goed bij zijn verstand. Zo juist waren de Farizeeën uit Jeruzalem gearriveerd. Ze zeiden:”Hij is bezeten door Beëlzebul. Die konden het weten. Die hadden gestudeerd. Kort na deze confrontatie waren de familieleden uit Nazaret gearriveerd. Die hadden dat natuurlijk ook gehoord. Moeder Maria had hen er op uitgestuurd om Jezus te halen.De laatste tijd liep het de spuigaten uit. Ontzettend veel mensen liepen hem na. Vooral vrouwen. Er was iets met hem aan de hand. Psychiatrisch patiënt? Daarom zei Maria tot haar vier andere zoons: Ik maak me ongerust over Jeshoea. Ga eens kijken wat Jezus uitspookt. De mensen lopen hem nog onder de voet.

 

Erg dom

 

Zijn broers vonden hem niet alleen vreemd, maar ok erg dom. Veel mensen liepen wel achter hem aan. Waarom blift hij maar in Galilea hangen? Als hij echt naam wil maken, moet hij niet in deze boerenstreek blijven. Al gauw kwam daarvoor een goede gelegenheid.

 

Loofhutten feest

  

 Het Loofhttenfeest zou in Jeruzalem gevierd worden. Daar lagen de kansen van hun oudste broer als hij carrière wilde maken. Hij lujistert echter niet. Hij reageert met ook al zo’n raar woord: Mijn uur is nog niet gekomen.

Dat zijn broers Jezus eigenlijk niet mochten, blijkt ook jaren later als Jezus wordt gekruisigd.

 

Afwezig in kruistuin

  

Nu haddebn de Romneinen een afgescheiden ruimte aangewezen voor de  naaste familie van ienand die tot de  kruisdood was veroordeeld. Dat werd een ‘kruistuin’ genoemd, zoals je in de kerken ook heel vaak een dooptuin kunt aantreffen. Een afgebakende ruimte voor de familie van de dopeling. Toen Jezujs werd gekruisigd waren daar heel wat familieleden te zien:ooms en tantes en nevan van Jezus. Zijn broers zien we echter niet.

 

Ook Jakobus niet

  

Wie we daar ook niet aantreffen is Jakobus, de broer van Jezus die in leeftijd na hem komt. Het jongere broertje, maar toch was  hij wel heel belangrijk, want als Jezus zou sterven, moest hij de familiezaken regelen. Jozef zal toen al gestorven zijn. Getrouwde mannen waren meestal ook 10 tot tot 15 jaar ouder dan hun echtgenoten. want je moest eerst een goeie positie hebben opgebouwd, een vak kennen en een inkomen hebben. Het kwam vaak voor dat meisjes al op 15 jarige leeftijd trouwden, terwijl de man al tegen de dertig liep.

 

Johannes  erfgenaam

 

  Als Jakobus later hoort dat Jezus’  neef Johannes vanaf het kruis heeft benoemd als erfgenaam van de familie(vrouw,zie ie  zoon, zoon zie je moeder), is hij zwaar teleurgesteld. Hij voelt zich gepasseerd.

 

Aan Jakobus apart verschenen

(1Korinte 15:7)

 

Dat weet Jezus. Wat doet Jezus daarom na zijn verrijzenis?: Hij verschijnt niet alleen aan zijn leerlingen, maar ook privé aan Jakobus. Die verschijning wordt expres genoemd. Jezus maakt Jakobus geen enkel verwijt. Hij zoekt Jakobus op. Hij zegt: Hier ben ik.Jouw broer. Ik ben opgestaan. Ik heb de zonde en de dood van het hele mensdom overwonnen. Ik ga terug naar het Huis van mijn Vader

 

Broertje wordt gelovige broer

 

Die ontmoeting met zijn opgestane broer heeft diep in het leven van Jakobus ingegrepen Hij is door de verschijning van Jezus aan hem tot geloo f gekomen. Hij werd razend enthousiast.  Hij werd de leider van de gemeente te Jeruzalem. Hij heeft ook een brief voor ons nagelaten; De Brief van Jakobus, de broeder des Heren, zoals hij in de oudste christelijke gemeente werd genoemd.Jezus is aan velen verschenen. Zelfs een keer aan 500 mensen tegelijk.Niemand kan zeggen: Hij heeft mij overgeslagen. Hij verschijnt nog steeds via zijn Geest. Op Pasen is Pinksteren  gevolgd.