A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betfage ligt op de Olijfberg


 Als Jezus Betanie en Betfage verliet langs de hellingen van de Olijfberg had hij een adembenemend uitzicht op de tempel zoals we nu hebben op de Rotskoepel

 

Kerk in Betfage op de oostelijke helling  van de Olijfberg. Betfage betekent vijgenhuis.

Jongens op een ezel bij Jericho

Toen ze Jeruzalem naderden en bij  Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Daar in Betfage zouden de leerlingen een ezelin aantreffen.  Die had hun Meester nodig voor zijn intocht in Jeruzalem. .

Hosanna!

De mensen waren geweldig enthousiast. Hun geestdrift

kende geen grenzen. Natuurlijk waren er zeer velen uit Betanië, aan de andere kant van de Olijfberg gelegen.  Zij hadden meegemaakt dat Lazarus was opgewekt uit de doden. Het waren er duizenden. Ze joelden en schreeuwden: Gezegend is hij die komt, de Koning in de Naam des Heren

."De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen.  Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan.: (Joh.  12:17).

Jezus en de duizenden die Hem volgden liepen via Skytopolis , Faselis en langs Jericho en Betanië naar Jeruzalem.  Jezus nam dus niet  de kortste route via Samaria.

Na de intocht is Jezus in ieder geval nog weer teruggekeerd naar Betanie.

Intocht in Jeruzalem 

De ezel was in Israël het rijdier bij uitnemendheid. Jezus nadert de stad niet op een paard.  Een paard was altijd een strijdros. Door een ezel als rijdier te kiezen wil Jezus de duizenden die Hem tegemoet gesneld zijn laten zien, dat hij niet van plan is een heilige oorlog tegen de Romeinen te beginnen. Het rijden op een ezel is teken van nederigheid. Jezus wil direct al laten zien dat zijn rijk anders is dan de mensen hoopten en verwachtten. Hij is zo'n heel andere koning dan de koningen van deze aarde.   Zij zijn vaak uit op macht en rijkdom.

We lezen hierover in Zacharia 9 : 9

Juich Sion

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht .

bekleed met gerechtigheid en zege

Nederig komt Hij aanrijden op een ezel.  Hij zal vrede stichten tussen de volken.

Die intocht in Jeruzalem was een openlijke oproep aan Israël Hem te erkennen als de Vredekoning, maar die intocht was voor Hem  zelf ook een grote verzoeking. Bij de Betfagekapel beginnen op Palmzondag de processies naar Jeruzalem.