A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Binnenkamer


Zie ook Binnenkamer Tameion

 

 

Wanneer jullie bidden, ga in  jullie  binnenkamer, sluit  de deur en bid tot  jullie Vader in het verborgene (Matt. 6:6)

 

Wat wordt bedoeld met de ‘binnenkamer’ ? In de nieuwe vertaling is die binnenkamer verdwenen. Daar lezen we de woorden van Jezus:’Maar als jullie bidden, trek je dan in huis terug, sluit de deur en bid tot je  Vader die in het verborgene is’ . Deze vertaling is veel  duidelijker, maar is die ook beter? Was er in de huizen van Israël een aparte kamer die de ‘binnenkamer ‘ werd genoemd? He Griekse woord tameion betekent voorraadkamertje, , een afsluitbaar kamertje ergens in huis,waar levensmiddelen bewaard werden. Daar hebben wij de kelder voor. Ook wordt dit woord overdrachtelijk gebruikt. In ieder geval was het een ruimte waar niemand het ziet als je gaat bidden. De zon kon er ook niet komen. Het was er vij koel.

  Farizeeën konden ‘mooi’ bidden 

Jezus heeft hier de gebedspraktijk van de Farizeeën op het oog. Natuurlijk hadden di in hun woningen ook een tameion. Die gebruikten ze daarvoor niet. Als zij gingen bidden,- zeker driemaal per dag - gingen ze op de hoeken van de straten staan, waar veel mensen voorbij  kwamen. Iedereen die langs kwam kon hen heel goed zien en horen als zij baden. Meestal baden ze in hun gebedsmantels met opgeheven handen. Ik herinner me nog dat we vroeger in de kerk zongen ‘‘Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk vooru toegericht,   als offers die des avonds branden’. .Je kon vanuit de verte al de Farizeeën zien bidden. Je kon het ook duidelijk horen. Ze gebruikten veel woorden. Ze wauwelden en babbelden als maar door. Dat deden zij  omdat zij gezien wilden worden.

 

Gezien willen worden

 

Dat is ook een trend n onze tijd. Gezien willen  worden. Aandacht trekken. Het hoogste geluk is als je voor de televisie verschijnt. Dan kun je bekend worden. Bij de Farizeeën zat er nog  een ander motief achter.

 

Verdienstelijkheid

 Voor hen had het gebed een verdienstelijk karakter. Met lange gebeden lieten zij aan de mensen die voorbij kwamen, zien hoe vroom ze waren. Zij baden op pleinen en op hoeken van de straat in het openbaar. In tegenstelling tot hun gebeden moeten de leerlingen niet zo demonstratief bidden. Bid maar als niemand het ziet. Jullie Vader in de hemel hoort het heus wel. De heidenen gebruiken ook veel woorden.  Ze denken daarmee God over de streep te trekken. ‘Dat is magie’ zegt Jezus.  ‘Zij denken met hun gebeden God te kunnen dwingen en ook nog de aandacht van de mensen te