A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betanie


Dit gebeurde in  Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte (Joh. 1:28)

- Er is nog een ander Betanië, namelijk bij Jeruzalem op de Olijfberg (Joh. 11:1)

Veel evangelische christenen laten zich tegenwoordig dopen in de Jordaan.

 

Dit is één van de doorwaadbare plaatsen waar ook Jezus is gedoopt.

 

De doop van Jezus en de doop door Jezus zullen niet plaats gevonden hebben in de zuidelijke vallei van de Jordaan,maar meer naar het noorden. Jezus kwam namelijk  regelrecht uit Galilea naar de  plek waar Johannes doopte.(Matt 3:13)

Dicht bij Galilea zal Hij de Jordaan zijn overgestoken.

De doop door Johannes heeft een andere betekenis dan de doop  door Jezus. De doop door Jezus wees heen naar zijn dopen met de Heilige Geest! Beiden doopten wel door onderdompeling.

Nu is het mij opgevallen dat Jezus aan het einde van zijn aardse leven nog eens terug keerde naar de plek waar Johannes had gedoopt (Joh.10:41) Waarom zou Hij dit hebben gedaan?Kennelijk is Jezus bewust teruggekeerd naar het uitgangspunt van zijn missie.

De poging van de  joden om Hem te stenigen zal diepe indruk op Jezus gemaakt hebben. Hij zal nu intens bezig geweest zijn met zijn grote opdracht die Hij van zijn hemelse Vader had meegekregen.

Enkele jaren geleden had Johannes immers gezegd:”Kijk daar gaat  het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt.

Hij is natuurlijk ook het offerlam, maar dat zegt Johannes de DSoper hier niet.

In Betanië gaat Jezus zich voorbereiden op zijn levenstaak, die de Vader Hem heeft opgedragen:Lam Gods te zijn.

Het lam van God is een nederig lastdier Hij torst de zware last van de zonde der wereld.

En wat het werkwoord ’wegdragen’betreft:het Griekse werkwoord airein betekent optillen om het te verwijderen.

Zo gaat Jezus zijn schouders zetten onder de enorme schuldenlast van de mensen.

Jezus wijkt weer uit naar de plek waar Johannes heeft gedoopt. En Jezus weet het:nu is het zover,nu zal hij zijn schouders moeten zetten onder de zware  schuldenlast  der mensheid. Nu gaat het gebeuren. Nu zal Hij als de grote zondebok, als een lastdier,die ontzettend zware last van ons aller schuld  optillen en wegdragen, zoals Johannes juist hier op deze plek heeft  getuigd.

Zijn verblijf in Betanië wordt al gauw ruw verstoord door een boodschapper.”Lazarus is  ernstig ziek. Komt u ? (Joh. 11:3).

Jezus liep dus van “Betanië over de Jordaan” naar Betanië op de Olijfberg.Hij wachtte opzettelijk direct te komen Hij wachtte zolang totdat Lazarus was overleden, want Hij wilde zijn leerlingen laten zien dat Hij de macht over de dood  had.

Waar lag Betanië ?

De plaats waar Johannes de Doper  heeft gedoopt en waar hij ook Jezus heeft gedoopt  was Betanië aan de overkant van de Jordaan.

Nu moeten  we Betanië over de Jordaan (Joh.1:28) wel onderscheiden van het dorp Betanie bij Jeruzalem (Joh.10:40).

Dit Betanië lag op de Olijfberg en daar woonde Lazarus en zijn beide zusters.

Het is moeilijk precies te zeggen waar deze plaats aan de Jordaan heeft gelegen.

De meest genoemde locatie is Wadi el-Charrar, iets ten noordoosten van de Dode Zee tegenover Jericho.Maar het is nog zeer de vraag of we dáár de locatie moeten zoeken waar Jezus is gedoopt. Ik denk het niet.

Als we het evangelie van Johannes opslaan zien we dat in het eerste hoofdstuk de doop van Johannes wordt beschreven en in het tweede hoofdstuk lezen we over de bruiloft te Kana waar Jezus zijn eerste teken verrichtte. We  weten dat Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan kwam om zich te laten dopen (Matt.3:13) en dat Hij na zijn doop  naar Kana ging. Na zijn doop kon Hij binnen twee dagen weer terug zijn in het dorp Kana. Als Betanië tegenover Jericho gelegen zou hebben in het zuiden van de Jordaanvallei, had Jezus voor de tocht naar de Jordaan drie dagen moeten uittrekken.

Waarom zou Hij  zo ver langs de Jordaan naar het zuiden getrokken zijn, als we weten dat Johannes de Doper ook meer naar het noorden in de Jordaanvallei actief is geweest?

Johannes heeft op verschillende plaatsen gedoopt.

Hij doopte ook  bij Enon  ter hoogte van Galilea. De profeet bewoog zich van de ene oversteekplaats naar de andere. Het is zelfs mogelijk dat Jezus in het gebied van Dekapolis gedoopt is.

Zie ook de luchtfoto hieronder

Dit is volgens de traditie Betanië over de Jordaan.Nieuwere onderzoekingen nemen aan dat  de plek veel noordelijker heeft gelegen zoals ik al opmerkte hierboven.