A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbelse tijdrekening


Bijbelse tijdrekening

 

In het vijftiende jaar van Keizer Tiberius, toen  Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch over Galilea was, kwam het woord van God  tot Johannes in de woestijn (Luc.3:1) 

Wij zijn gewend in jaartallen te denken. Als we 1940-1945 schrijven weet iedereen direct wat daarmee bedoeld wordt. Als we echter over de grens van onze jaartelling  heen kijken, ligt het heel anders.

Onze jaartelling wijst naar Bet-lehem,(broodhuis) de geboorte plaats van Jezus

 

Onze jaartelling is zoals u weet gebaseerd op de geboorte van Christus. 

We leven nu in het jaar onzes Heren. Anno Domini 2009 (in het jaar van de Heer 2009).

De naam van de dominee is daarvan afgeleid. Die tijdrekening is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we ons moeilijk kunnen voorstellen dat het vroeger heel anders toeging met onze kalender. Voor elke rekenkunde moet je een vaststaand punt hebben. Een grote aardbeving was bijvoorbeeld zo’n uitgangspunt .Een aardbeving is altijd beperkt. Voor het maken van een kalender heb je een vast punt nodig dat bijna iedereen kent.

Hoe deden de Grieken en de Romeinen dat toch? Zij hadden toch ook een kalender?

 Griekse tijdrekening

 

 Klassieke weg naar de Olympus

Olympische spelen (boksen)

Eens in de vier jaar werden in Griekenland  in Olympia de bekende Olympische spelen gehouden.

Tussen haakjes: die spelen hebben niets te maken met de Olympus.

De berg Olympus was volgens de Grieken de woonplaats  van de  goden.

 In het jaar 776 v. Chr (volgens onze tijdberekening) is men in Olympia begonnen op een officiële lijst de namen van de overwinnaars op te tekenen.

Dat was ook heel verstandig omdat alle Griekse steden aan de Olympische spelen deelnamen. Bij deze Griekse tijdrekening was de Olympiade de basis. Die duurde vier jaar. De Grieken rekenden dus met Olympiaden. Als iets heel bijzonders gebeurd was in 786 dan noemden ze dat jaar het tweede jaar van de tweede Olympiade: 2 Ol.2 .Zo hadden ze dus een vastpunt gevonden waar men vanuit ging.

Romeinse tijdrekening

De Romeinen hadden weer een heel ander uitgangspunt. Zij gingen uit van de stichting van de stad Rome. Dat was voor hen zo belangrijk dat ze daarop hun eigen tijdrekening gingen bouwen. Men bepaalde  de tijd van een gebeurtenis door  mee te delen dat ze had plaats gevonden a. U. c.. (ab Urbe condita), dat wil zeggen na de stichting van de stad (urbe)

Via Appia   bij Rome 

Hoe heeft Lucas dit gedaan? We hebben daarvan een heel duidelijk voorbeeld in Lucas 3 : 1 en 2, waarin hij het optreden van Johannes de Doper beschrijft. Hij schrijft niet in de zoveelste olympiade of in het zoveelste jaar  na de stichting van de stad Rome, nee hij geeft enkele vaste punten aan die iedereen in zijn tijd kende: de regering van keizer Tiberius, en om nog duidelijker te zijn de jaren waar in Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes  tetrarch over Galilea. Dat wist iedereen!

Christelijke tijdrekening:Anno Domini

Stadje Betlehem in 1890. Grieken en Romeinen begonnen hun tijdrekening bij de prestaties van mensen. Christenen bij de geboorte van Jezus in een voerbak in een klein stadje op een kleine heuvel 

Jeus is geboren in het jaar zes voor Christus.

Onze tijdrekening is uitgevonden door de abt  Dionysius Exiguüs. Op grond van zijn berekeningen meende hij dat de Heiland geboren is in het jaar 754 na de stichting van de stad Rome.

 Het staat echter vast dat dit niet kan. Wat is namelijk het geval?

We weten absoluut zeker dat Herodes gestorven is in het jaar dat wij nu 4 vóór Christus noemen.

Maar toen moet Jezus toch al minstens twee jaar geweest zijn om met Maria en Jozef naar Egypte te kunnen vluchten.

Belangrijker nog is het feit, dat Herodes bevel had gegeven om alle kleine kinderen tot hun tweede jaar te doden.

Daarna heeft Herodes nog vier jaar geleefd en zo komen we aan een verschil van zes jaar. Onze conclusie moet dus zijn dat Dinysius de geboorte van Jezus zes jaar te laat heeft gesteld.

Zuiver tijdrekenkundig geredeneerd  kunnen we dus zeggen: Jezus is in het jaar zes na Christus’ geboorte geboren.