A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byblos


 

Byblos

Fenicische stad in de Libanon

Zie ook Fenicie en Tyrus en Sidon

Als we het hebben over de Bijbel en over bijbelse plaatsen, realiseren we ons meestal niet dat de antieke Fenicische stad Byblos de naam heeft gegeven aan de bijbel.

 Deze stad lag aan de Middellandse Zee in het gebied van het huidige Libanon. Ten noorden van  Beiroet. (De bekende steden Tyrus en Sidon lagen ten zuiden van Beiroet)

Byblos  had een grote haven met veel scheepvaartverkeer met Egypte. De stad heette eerst Gebal.  De Grieken noemden haar Byblos.  Dat betekent 'boek'. Van het meervoud 'biblia' is ons woord bijbel afgeleid. De Grieken  zagen er voor het eerst papyrus-rollen die  uit Egypte geïmporteerd waren en met inkt beschreven. Het papyrusblad, gebruikt als schrijfblad kreeg de naam biblos of biblion. 

De Johannes de Doperkerk in Byblos

Zo ontving de stad een nieuwe naam. Het payrus dat ze eerst in grote hoeveelheden importeerden uit Egypte, hebben ze ook weer uitgevoerd uit Byblos.

Alfabet 

Daar is ook voor het eerst ons alfabet in gebruik genomen.

 Het waren de Grieken die dit deden. Er bestaat ook een postzegel waarop je het hele Middellandse zeegebied  kunt zien en vóór de kust  van Libanon één van de oude byblos-vaarders, die op deze postzegel als het ware het alfabet doorgeeft aan de bewoners van de Fenicische koloniën  rond de oude wereldzee in Afrika, Griekenland, Italië en Spanje.

In het randschrift staat te lezen "Libanon, uitvinder van het alfabet".

De Feniciërs  waren namelijk ook de uitvinders van ons alfabet.

De mannen die de ceders van de Libanon voor de bouw van Salomo's tempel  naar het zuiden brachten, hebben ook een groot aandeel gehad in de verspreiding  van het geschreven woord.

Er was ook een Joodse kolonie in Byblos. 

Na de dood van Stefanus trokken vele christenen dan ook naar Fenicië (Hand.  11: 19). De VVV van de Libanon vermeldt met trots dat Byblos de oudste stad van de wereld is. Waarschijnlijk is dit echter Jericho.